اوقات شرعی به افق مرگنلر
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی مرگنلر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرگنلر

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق مرگنلر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1006:4613:2917:1420:1320:3321:2600:42
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0907:4414:2918:1421:1421:3422:2801:41
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0708:4315:2919:1522:1522:3523:2902:41
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0509:4216:2820:1523:1623:3600:3003:40
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0310:4017:2821:1500:1700:3701:3104:40
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0211:3918:2822:1501:1801:3802:3305:40
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0012:3819:2823:1602:1902:3903:3406:39
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5813:3620:2800:1603:2003:4004:3507:39
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5714:3521:2801:1604:2104:4105:3608:39
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5515:3422:2702:1605:2205:4206:3809:38
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5316:3323:2703:1706:2306:4307:3910:38
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5217:3100:2704:1707:2407:4408:4011:38
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5018:3001:2705:1708:2508:4509:4112:37
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4819:2902:2706:1709:2609:4610:4313:37
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4720:2803:2707:1710:2710:4711:4414:37
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4521:2704:2708:1811:2811:4812:4515:36
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4422:2605:2709:1812:2812:4913:4616:36
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4223:2406:2710:1813:2913:5014:4817:36
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4000:2307:2711:1814:3014:5115:4918:35
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3901:2208:2712:1915:3115:5216:5019:35
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3802:2109:2713:1916:3216:5317:5120:35
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3603:2010:2714:1917:3317:5418:5321:35
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3504:1911:2715:1918:3418:5519:5422:34
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3305:1812:2716:2019:3519:5620:5523:34
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3206:1813:2717:2020:3620:5721:5600:34
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3007:1714:2718:2021:3721:5822:5801:34
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2908:1615:2719:2022:3822:5923:5902:33
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2809:1516:2720:2023:3900:0001:0003:33
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2710:1417:2721:2100:4001:0102:0104:33
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2511:1318:2722:2101:4002:0203:0205:33
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2412:1319:2723:2102:4103:0304:0406:33