اوقات شرعی به افق زاغه
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی زاغه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زاغه

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق زاغه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1106:3813:1416:5419:5020:0820:5700:31
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1007:3714:1417:5420:5121:0921:5801:30
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0908:3615:1418:5421:5222:1022:5902:30
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0709:3516:1319:5422:5223:1100:0003:30
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0610:3417:1320:5423:5300:1201:0104:30
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0511:3318:1321:5400:5401:1202:0205:29
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0312:3219:1322:5401:5502:1303:0306:29
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0213:3120:1323:5402:5503:1404:0407:29
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0014:2921:1300:5403:5604:1505:0508:28
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5915:2822:1201:5404:5705:1606:0609:28
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5816:2723:1202:5405:5806:1607:0710:28
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5617:2600:1203:5406:5807:1708:0811:27
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5518:2501:1204:5407:5908:1809:0912:27
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5419:2402:1205:5409:0009:1910:1013:27
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5320:2403:1206:5410:0110:2011:1114:27
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5121:2304:1207:5411:0111:2012:1215:26
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5022:2205:1208:5412:0212:2113:1316:26
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4923:2106:1209:5413:0313:2214:1417:26
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4800:2007:1210:5514:0414:2315:1518:26
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4701:1908:1211:5515:0515:2416:1619:26
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4602:1809:1212:5516:0516:2417:1720:25
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4403:1710:1213:5517:0617:2518:1821:25
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4304:1711:1214:5518:0718:2619:1822:25
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4205:1612:1215:5519:0819:2720:1923:25
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4106:1513:1216:5520:0820:2821:2000:25
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4007:1414:1217:5521:0921:2822:2101:25
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3908:1415:1218:5522:1022:2923:2202:24
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3809:1316:1219:5523:1023:3000:2303:24
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3710:1217:1220:5500:1100:3101:2404:24
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3611:1218:1221:5501:1201:3102:2505:24
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3512:1119:1222:5602:1302:3203:2606:24