اوقات شرعی به افق زرین رود
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی زرین رود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زرین رود

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زرین رود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0613:1317:0120:1920:4021:3600:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0614:1318:0121:2021:4122:3701:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0515:1319:0122:2122:4123:3802:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0516:1320:0123:2223:4200:3903:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0417:1321:0200:2200:4301:4004:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0418:1322:0201:2301:4402:4105:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0319:1323:0202:2402:4403:4206:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2013:0320:1300:0203:2403:4504:4307:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1914:0221:1401:0204:2504:4605:4408:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1815:0222:1402:0305:2605:4706:4409:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1816:0223:1403:0306:2606:4707:4510:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1717:0100:1404:0307:2707:4808:4611:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1718:0101:1405:0308:2808:4909:4712:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1619:0102:1406:0309:2809:4910:4813:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1620:0003:1507:0410:2910:5011:4814:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1521:0004:1508:0411:2911:5012:4915:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1522:0005:1509:0412:3012:5113:5016:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1423:0006:1510:0413:3013:5214:5017:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1400:0007:1511:0414:3114:5215:5118:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1401:0008:1512:0515:3115:5316:5219:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1302:0009:1613:0516:3216:5317:5220:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5910:1614:0517:3217:5418:5321:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5911:1615:0518:3318:5419:5322:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1304:5912:1616:0619:3319:5420:5423:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5913:1617:0620:3420:5521:5400:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1307:0014:1718:0621:3421:5522:5501:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1308:0015:1719:0622:3422:5523:5502:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1309:0016:1720:0623:3523:5600:5503:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1310:0017:1721:0700:3500:5601:5604:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1311:0018:1822:0701:3501:5602:5605:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1312:0019:1823:0702:3502:5703:5606:24