اوقات شرعی به افق شاپورآباد
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی شاپورآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شاپورآباد

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق شاپورآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1505:5513:0516:4720:1520:3521:3100:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1606:5614:0517:4821:1521:3522:3101:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1607:5615:0518:4822:1522:3523:3102:15
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1608:5616:0619:4823:1523:3500:3103:16
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1709:5617:0620:4800:1500:3501:3104:16
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1710:5718:0621:4801:1501:3502:3105:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1711:5719:0622:4902:1502:3503:3106:16
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1812:5720:0623:4903:1503:3504:3107:17
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1813:5821:0700:4904:1504:3505:3108:17
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1914:5822:0701:4905:1505:3506:3109:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1915:5923:0702:5006:1506:3507:3110:17
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2016:5900:0703:5007:1507:3508:3111:18
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2018:0001:0704:5008:1508:3509:3112:18
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2119:0002:0805:5009:1509:3510:3013:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2220:0003:0806:5010:1510:3511:3014:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2221:0104:0807:5011:1511:3512:3015:18
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2322:0105:0808:5112:1412:3413:2916:19
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2423:0206:0809:5113:1413:3414:2917:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2400:0307:0810:5114:1414:3415:2918:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2501:0308:0911:5115:1415:3416:2819:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2602:0409:0912:5116:1316:3317:2820:20
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2703:0410:0913:5117:1317:3318:2721:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2804:0511:0914:5118:1318:3319:2722:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2805:0512:0915:5219:1219:3220:2623:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2906:0613:0916:5220:1220:3221:2600:21
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3007:0714:0917:5221:1221:3122:2501:21
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3108:0715:0918:5222:1122:3123:2402:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3209:0816:0919:5223:1123:3000:2403:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3310:0817:0920:5200:1000:3001:2304:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3411:0918:0921:5201:1001:2902:2205:22
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3512:1019:0922:5202:0902:2803:2206:22