اوقات شرعی به افق كمشچه 
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی كمشچه 

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق كمشچه 

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تیر ماه به افق كمشچه 
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1505:5513:0516:4720:1420:3521:3100:15
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1506:5514:0517:4721:1521:3522:3101:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1507:5515:0518:4822:1522:3523:3102:15
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1608:5616:0519:4823:1523:3500:3103:15
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1609:5617:0620:4800:1500:3501:3104:15
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1610:5618:0621:4801:1501:3502:3105:16
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1711:5719:0622:4902:1502:3503:3106:16
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1712:5720:0623:4903:1503:3504:3107:16
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1813:5721:0600:4904:1504:3505:3108:16
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1814:5822:0701:4905:1505:3506:3109:17
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1915:5823:0702:4906:1506:3507:3110:17
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1916:5900:0703:5007:1507:3508:3111:17
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2017:5901:0704:5008:1508:3509:3112:17
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2019:0002:0705:5009:1509:3510:3013:18
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2120:0003:0706:5010:1510:3511:3014:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2221:0104:0807:5011:1511:3512:3015:18
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2222:0105:0808:5012:1412:3413:2916:18
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2323:0206:0809:5113:1413:3414:2917:19
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2400:0207:0810:5114:1414:3415:2918:19
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2501:0308:0811:5115:1415:3416:2819:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2502:0309:0812:5116:1316:3317:2820:19
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2603:0410:0813:5117:1317:3318:2721:20
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2704:0411:0914:5118:1318:3219:2722:20
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2805:0512:0915:5119:1219:3220:2623:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2906:0613:0916:5120:1220:3221:2600:20
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3007:0614:0917:5221:1121:3122:2501:20
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3008:0715:0918:5222:1122:3123:2402:21
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3109:0716:0919:5223:1023:3000:2403:21
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3210:0817:0920:5200:1000:3001:2304:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3311:0918:0921:5201:0901:2902:2205:21
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3412:0919:0922:5202:0902:2803:2206:21