اوقات شرعی به افق رزوه
امروز : یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی رزوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رزوه

دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق رزوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2006:0013:1016:5220:1920:3921:3500:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2007:0014:1017:5221:1921:4022:3601:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2108:0115:1018:5322:2022:4023:3602:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2109:0116:1019:5323:2023:4000:3603:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2110:0117:1120:5300:2000:4001:3604:21
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2211:0118:1121:5301:2001:4002:3605:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2212:0219:1122:5302:2002:4003:3606:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2213:0220:1123:5403:2003:4004:3607:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2314:0321:1100:5404:2004:4005:3608:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2315:0322:1201:5405:2005:4006:3609:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2416:0323:1202:5406:2006:4007:3610:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2517:0400:1203:5407:2007:4008:3511:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2518:0401:1204:5508:2008:4009:3512:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:0502:1205:5509:2009:4010:3513:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2620:0503:1206:5510:2010:4011:3514:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2721:0604:1307:5511:1911:3912:3415:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2822:0605:1308:5512:1912:3913:3416:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:0706:1309:5513:1913:3914:3417:24
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2900:0707:1310:5614:1914:3915:3318:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3001:0808:1311:5615:1815:3816:3319:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3102:0809:1312:5616:1816:3817:3320:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3103:0910:1313:5617:1817:3818:3221:25
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3204:0911:1414:5618:1718:3719:3222:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:1012:1415:5619:1719:3720:3123:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:1113:1416:5620:1720:3621:3000:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3507:1114:1417:5621:1621:3622:3001:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3608:1215:1418:5622:1622:3523:2902:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3709:1316:1419:5723:1523:3500:2803:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3710:1317:1420:5700:1500:3401:2804:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:1418:1421:5701:1401:3402:2705:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:1419:1422:5702:1402:3303:2606:26