اوقات شرعی به افق رزوه
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی رزوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رزوه

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق رزوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2006:0013:1016:5220:1920:3921:3500:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2007:0014:1017:5221:1921:4022:3601:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2108:0115:1018:5322:2022:4023:3602:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2109:0116:1019:5323:2023:4000:3603:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2110:0117:1120:5300:2000:4001:3604:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2211:0218:1121:5301:2001:4002:3605:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2212:0219:1122:5302:2002:4003:3606:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2313:0220:1123:5403:2003:4004:3607:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2314:0321:1100:5404:2004:4005:3608:22
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2415:0322:1201:5405:2005:4006:3609:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2416:0323:1202:5406:2006:4007:3610:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2517:0400:1203:5407:2007:4008:3511:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2518:0401:1204:5508:2008:4009:3512:23
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2619:0502:1205:5509:2009:4010:3513:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2720:0503:1206:5510:1910:3911:3514:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2721:0604:1307:5511:1911:3912:3415:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2822:0605:1308:5512:1912:3913:3416:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2923:0706:1309:5513:1913:3914:3417:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2900:0707:1310:5614:1914:3915:3318:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3001:0808:1311:5615:1815:3816:3319:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3102:0809:1312:5616:1816:3817:3220:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3203:0910:1313:5617:1817:3718:3221:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3204:1011:1414:5618:1718:3719:3122:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3305:1012:1415:5619:1719:3720:3123:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3406:1113:1416:5620:1720:3621:3000:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3507:1114:1417:5621:1621:3622:3001:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3608:1215:1418:5622:1622:3523:2902:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:1316:1419:5723:1523:3500:2803:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:1317:1420:5700:1500:3401:2804:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:1418:1421:5701:1401:3402:2705:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:1519:1422:5702:1402:3303:2606:27