اوقات شرعی به افق گلشن
امروز : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی گلشن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلشن

سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق گلشن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0306:2813:0216:4019:3619:5420:4200:20
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0207:2714:0217:4020:3720:5521:4301:19
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0008:2615:0118:4021:3721:5522:4302:19
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5909:2516:0119:4022:3822:5623:4403:19
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5810:2417:0120:4023:3923:5700:4504:18
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5711:2318:0121:4000:3900:5801:4605:18
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5512:2219:0122:4001:4001:5802:4706:18
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5413:2120:0123:4002:4102:5903:4807:17
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5314:2021:0000:4003:4204:0004:4908:17
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5115:1922:0001:4004:4205:0105:5009:17
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5016:1823:0002:4005:4306:0106:5110:17
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4917:1700:0003:4006:4407:0207:5111:16
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4818:1601:0004:4007:4408:0308:5212:16
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4719:1502:0005:4008:4509:0409:5313:16
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4520:1403:0006:4009:4610:0410:5414:16
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4421:1304:0007:4010:4611:0511:5515:15
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4322:1205:0008:4011:4712:0612:5616:15
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4223:1105:5909:4012:4813:0713:5717:15
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4100:1106:5910:4013:4914:0714:5818:15
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4001:1007:5911:4014:4915:0815:5919:15
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3902:0908:5912:4015:5016:0917:0020:14
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3803:0809:5913:4016:5117:1018:0021:14
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3704:0810:5914:4017:5118:1019:0122:14
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3605:0711:5915:4018:5219:1120:0223:14
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3506:0612:5916:4019:5320:1221:0300:14
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3407:0513:5917:4020:5421:1322:0401:14
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3308:0514:5918:4021:5422:1323:0502:13
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3209:0415:5919:4022:5523:1400:0603:13
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3110:0416:5920:4023:5600:1501:0704:13
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3011:0317:5921:4000:5601:1502:0805:13
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2912:0219:0022:4001:5702:1603:0806:13