اوقات شرعی به افق گلشن
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی گلشن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلشن

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلشن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0213:0016:4019:5820:1721:0900:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0114:0017:4020:5821:1722:1001:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0115:0018:4021:5922:1823:1102:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0016:0019:4022:5923:1900:1203:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0017:0020:4100:0000:2001:1304:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0018:0021:4101:0101:2002:1305:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2411:5919:0022:4102:0102:2103:1406:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2412:5920:0023:4103:0203:2104:1507:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2313:5921:0000:4104:0304:2205:1608:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2314:5822:0101:4105:0305:2306:1609:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2215:5823:0102:4106:0406:2307:1710:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2216:5800:0103:4107:0407:2408:1811:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2117:5701:0104:4208:0508:2409:1812:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2118:5702:0105:4209:0509:2510:1913:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2019:5703:0106:4210:0610:2611:2014:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2020:5704:0207:4211:0611:2612:2015:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2021:5705:0208:4212:0712:2713:2116:13
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2022:5706:0209:4213:0713:2714:2217:13
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1923:5707:0210:4214:0814:2815:2218:14
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1900:5708:0211:4315:0815:2816:2319:14
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1901:5709:0312:4316:0916:2917:2320:14
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1902:5710:0313:4317:0917:2918:2421:14
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1903:5711:0314:4318:0918:2919:2422:14
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1904:5712:0315:4319:1019:3020:2523:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1905:5713:0316:4420:1020:3021:2500:14
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1906:5714:0417:4421:1121:3022:2501:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1907:5715:0418:4422:1122:3123:2602:15
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1908:5716:0419:4423:1123:3100:2603:15
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1909:5717:0420:4400:1100:3101:2604:15
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1910:5718:0421:4501:1201:3202:2705:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1911:5719:0522:4502:1202:3203:2706:16