اوقات شرعی به افق آب پخش
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی آب پخش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب پخش

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق آب پخش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3306:0713:0816:4120:0820:2821:2000:21
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3307:0714:0817:4221:0921:2822:2001:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3408:0715:0818:4222:0922:2823:2002:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3409:0816:0819:4223:0923:2800:2103:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3410:0817:0920:4200:0900:2801:2104:22
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3511:0818:0921:4301:0901:2802:2105:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3512:0919:0922:4302:0902:2803:2106:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3513:0920:0923:4303:0903:2904:2107:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3614:0921:0900:4304:0904:2905:2108:23
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3615:1022:1001:4305:0905:2906:2109:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3716:1023:1002:4406:0906:2907:2110:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3717:1000:1003:4407:0907:2808:2111:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3818:1101:1004:4408:0908:2809:2012:24
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3819:1102:1005:4409:0909:2810:2013:24
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3920:1203:1006:4510:0910:2811:2014:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3921:1204:1107:4511:0911:2812:2015:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4022:1305:1108:4512:0912:2813:2016:24
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1306:1109:4513:0913:2814:1917:25
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4100:1307:1110:4514:0814:2715:1918:25
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4201:1408:1111:4615:0815:2716:1919:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1409:1112:4616:0816:2717:1820:25
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4303:1510:1113:4617:0817:2718:1821:26
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4404:1511:1214:4618:0718:2619:1722:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1612:1215:4619:0719:2620:1723:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:1713:1216:4720:0720:2621:1700:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4607:1714:1217:4721:0621:2522:1601:26
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:1815:1218:4722:0622:2523:1502:27
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:1816:1219:4723:0623:2400:1503:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4910:1917:1220:4700:0500:2401:1404:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:1918:1221:4701:0501:2302:1405:27
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:2019:1222:4702:0402:2303:1306:27