اوقات شرعی به افق آب پخش
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی آب پخش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آب پخش

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق آب پخش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3306:0713:0816:4120:0820:2821:2000:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3307:0714:0817:4221:0921:2822:2001:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3408:0715:0818:4222:0922:2823:2102:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3409:0816:0819:4223:0923:2800:2103:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3410:0817:0920:4200:0900:2801:2104:22
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3511:0818:0921:4301:0901:2802:2105:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3512:0919:0922:4302:0902:2803:2106:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3613:0920:0923:4303:0903:2904:2107:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3614:0921:0900:4304:0904:2905:2108:23
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3615:1022:1001:4305:0905:2906:2109:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3716:1023:1002:4406:0906:2807:2110:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:1000:1003:4407:0907:2808:2111:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3818:1101:1004:4408:0908:2809:2012:24
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3819:1102:1005:4409:0909:2810:2013:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:1203:1006:4510:0910:2811:2014:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4021:1204:1107:4511:0911:2812:2015:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:1305:1108:4512:0912:2813:2016:25
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:1306:1109:4513:0913:2814:1917:25
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:1407:1110:4514:0814:2715:1918:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:1408:1111:4615:0815:2716:1919:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:1509:1112:4616:0816:2717:1820:25
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:1510:1113:4617:0817:2718:1821:26
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4404:1611:1214:4618:0718:2619:1722:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:1612:1215:4619:0719:2620:1723:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:1713:1216:4720:0720:2521:1600:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4607:1714:1217:4721:0621:2522:1601:26
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:1815:1218:4722:0622:2523:1502:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:1816:1219:4723:0623:2400:1503:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1917:1220:4700:0500:2401:1404:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5011:1918:1221:4701:0501:2302:1405:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5012:2019:1222:4702:0402:2303:1306:27