اوقات شرعی به افق تیکمه داش
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تیکمه داش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تیکمه داش

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق تیکمه داش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0706:4013:2117:0520:0320:2221:1500:35
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0507:3814:2118:0521:0421:2322:1601:34
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0308:3715:2119:0522:0522:2423:1702:34
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0209:3616:2020:0523:0623:2500:1803:34
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0010:3417:2021:0600:0600:2601:1904:33
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5911:3318:2022:0601:0701:2702:2005:33
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5712:3219:2023:0602:0802:2803:2106:33
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5513:3120:2000:0603:0903:2904:2307:32
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5414:3021:2001:0604:1004:3005:2408:32
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5215:2822:1902:0705:1105:3106:2509:32
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5116:2723:1903:0706:1206:3207:2610:31
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4917:2600:1904:0707:1307:3308:2711:31
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4818:2501:1905:0708:1408:3409:2912:31
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4619:2402:1906:0709:1509:3510:3013:30
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4520:2303:1907:0810:1610:3611:3114:30
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4321:2204:1908:0811:1711:3712:3215:30
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4222:2105:1909:0812:1712:3813:3316:30
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4023:1906:1910:0813:1813:3914:3417:29
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3900:1807:1911:0814:1914:4015:3618:29
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3701:1708:1912:0815:2015:4116:3719:29
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3602:1709:1913:0916:2116:4217:3820:28
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3503:1610:1914:0917:2217:4218:3921:28
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3304:1511:1915:0918:2318:4319:4022:28
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3205:1412:1916:0919:2419:4420:4123:28
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3106:1313:1917:0920:2520:4521:4300:28
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2907:1214:1918:1021:2521:4622:4401:27
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2808:1115:1919:1022:2622:4723:4502:27
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2709:1016:1920:1023:2723:4800:4603:27
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2610:1017:1921:1000:2800:4901:4704:27
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2511:0918:1922:1001:2901:5002:4805:27
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2312:0819:1923:1102:3002:5103:4906:27