اوقات شرعی به افق امام حسن
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی امام حسن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق امام حسن

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:46
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:47
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق امام حسن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:1213:0616:4219:5920:1821:0900:21
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1214:0617:4221:0021:1822:0901:21
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4108:1115:0618:4222:0022:1923:1002:21
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4009:1116:0619:4223:0123:2000:1103:21
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4010:1117:0620:4200:0100:2001:1204:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3911:1018:0621:4201:0201:2102:1205:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3812:1019:0622:4202:0302:2203:1306:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3813:1020:0623:4203:0303:2204:1407:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3714:0921:0600:4204:0404:2305:1408:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3715:0922:0701:4205:0405:2306:1509:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3616:0923:0702:4206:0506:2407:1610:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3617:0900:0703:4207:0507:2408:1611:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3618:0801:0704:4308:0608:2509:1712:21
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3519:0802:0705:4309:0609:2610:1813:21
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3520:0803:0706:4310:0710:2611:1814:21
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3521:0804:0807:4311:0711:2712:1915:21
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3422:0805:0808:4312:0812:2713:1916:21
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3423:0806:0809:4313:0813:2714:2017:21
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3400:0807:0810:4314:0914:2815:2018:21
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3401:0808:0811:4415:0915:2816:2119:21
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:0809:0912:4416:1016:2917:2120:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:0810:0913:4417:1017:2918:2221:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:0811:0914:4418:1018:3019:2222:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:0812:0915:4419:1119:3020:2323:22
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:0813:0916:4420:1120:3021:2300:22
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:0814:1017:4521:1121:3122:2301:22
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:0815:1018:4522:1222:3123:2402:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0816:1019:4523:1223:3100:2403:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0817:1020:4500:1200:3201:2404:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:0818:1021:4501:1201:3202:2505:23
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3412:0919:1122:4602:1302:3203:2506:23