اوقات شرعی به افق سده لنجان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی سده لنجان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سده لنجان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق سده لنجان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1905:5813:0716:4820:1520:3521:3100:17
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1906:5914:0717:4821:1521:3522:3101:17
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2007:5915:0718:4822:1522:3523:3102:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2008:5916:0719:4923:1523:3600:3103:18
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2009:5917:0820:4900:1600:3601:3104:18
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2111:0018:0821:4901:1601:3602:3105:18
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2112:0019:0822:4902:1602:3603:3106:18
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2213:0020:0823:5003:1603:3604:3107:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2214:0121:0800:5004:1604:3605:3108:19
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2315:0122:0901:5005:1605:3606:3109:19
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2316:0223:0902:5006:1606:3607:3110:19
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2417:0200:0903:5007:1607:3608:3111:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2418:0301:0904:5108:1608:3509:3012:20
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2519:0302:0905:5109:1509:3510:3013:20
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2620:0303:0906:5110:1510:3511:3014:20
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2621:0404:1007:5111:1511:3512:3015:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2722:0405:1008:5112:1512:3513:2916:21
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2823:0506:1009:5113:1513:3514:2917:21
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0507:1010:5214:1414:3415:2918:21
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2901:0608:1011:5215:1415:3416:2819:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3002:0709:1012:5216:1416:3417:2820:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3103:0710:1013:5217:1417:3318:2721:22
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:0811:1114:5218:1318:3319:2722:22
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:0812:1115:5219:1319:3220:2623:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:0913:1116:5220:1220:3221:2600:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:0914:1117:5221:1221:3222:2501:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:1015:1118:5222:1222:3123:2402:23
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3609:1116:1119:5323:1123:3100:2403:23
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3710:1117:1120:5300:1100:3001:2304:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1218:1121:5301:1001:2902:2205:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1319:1122:5302:0902:2903:2206:24