اوقات شرعی به افق خشت
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خشت

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق خشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3106:0513:0716:4120:0820:2721:2000:20
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3107:0614:0717:4121:0821:2722:2001:20
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:0615:0718:4122:0822:2823:2002:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3209:0616:0719:4223:0823:2800:2003:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3210:0617:0720:4200:0900:2801:2004:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3311:0718:0821:4201:0901:2802:2005:21
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3312:0719:0822:4202:0902:2803:2006:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3413:0720:0823:4203:0903:2804:2107:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3414:0821:0800:4304:0904:2805:2008:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3415:0822:0801:4305:0905:2806:2009:22
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3516:0823:0902:4306:0906:2807:2010:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3517:0900:0903:4307:0907:2808:2011:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3618:0901:0904:4408:0908:2809:2012:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3619:1002:0905:4409:0909:2810:2013:23
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:1003:0906:4410:0910:2811:2014:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3821:1104:1007:4411:0811:2812:2015:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:1105:1008:4412:0812:2713:1916:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:1106:1009:4513:0813:2714:1917:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4000:1207:1010:4514:0814:2715:1918:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:1208:1011:4515:0815:2716:1819:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:1309:1012:4516:0716:2617:1820:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4203:1310:1013:4517:0717:2618:1821:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4204:1411:1114:4618:0718:2619:1722:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4305:1412:1115:4619:0719:2520:1723:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4406:1513:1116:4620:0620:2521:1600:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4407:1614:1117:4621:0621:2522:1601:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4508:1615:1118:4622:0522:2423:1502:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4609:1716:1119:4623:0523:2400:1503:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4710:1717:1120:4600:0500:2301:1404:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4811:1818:1121:4701:0401:2302:1305:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:1819:1122:4702:0402:2203:1306:26