اوقات شرعی به افق چغامیش
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی چغامیش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چغامیش

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی تیر ماه به افق چغامیش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3106:1013:1816:5920:2620:4621:4100:28
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3107:1014:1817:5921:2621:4622:4101:29
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3208:1015:1818:5922:2622:4623:4102:29
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3209:1116:1819:5923:2623:4600:4103:29
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3210:1117:1920:5900:2600:4601:4104:29
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3311:1118:1922:0001:2601:4602:4105:29
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3312:1219:1923:0002:2602:4603:4106:30
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3413:1220:1900:0003:2603:4604:4107:30
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3414:1221:1901:0004:2604:4605:4108:30
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3515:1322:2002:0105:2605:4606:4109:30
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3516:1323:2003:0106:2606:4607:4110:31
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3617:1400:2004:0107:2607:4608:4111:31
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3618:1401:2005:0108:2608:4609:4112:31
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3719:1402:2006:0109:2609:4610:4013:31
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3720:1503:2007:0210:2610:4611:4014:32
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3821:1504:2108:0211:2611:4612:4015:32
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3922:1605:2109:0212:2612:4513:4016:32
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3923:1606:2110:0213:2513:4514:3917:32
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4000:1707:2111:0214:2514:4515:3918:33
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4101:1708:2112:0215:2515:4416:3819:33
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4202:1809:2113:0216:2516:4417:3820:33
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4203:1910:2114:0317:2417:4418:3821:33
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4304:1911:2215:0318:2418:4319:3722:34
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4405:2012:2216:0319:2319:4320:3723:34
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4506:2013:2217:0320:2320:4321:3600:34
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4607:2114:2218:0321:2321:4222:3501:34
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:2215:2219:0322:2222:4223:3502:34
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4709:2216:2220:0323:2223:4100:3403:35
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4810:2317:2221:0300:2100:4101:3304:35
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4911:2318:2222:0301:2101:4002:3305:35
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5012:2419:2223:0302:2002:3903:3206:35