اوقات شرعی به افق چغامیش
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی چغامیش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چغامیش

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی تیر ماه به افق چغامیش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3106:1013:1816:5920:2620:4621:4100:28
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3107:1014:1817:5921:2621:4622:4101:29
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3208:1015:1818:5922:2622:4623:4102:29
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3209:1116:1819:5923:2623:4600:4103:29
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3210:1117:1920:5900:2600:4601:4104:29
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3311:1118:1922:0001:2601:4602:4105:29
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3312:1219:1923:0002:2602:4603:4106:30
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3313:1220:1900:0003:2603:4604:4107:30
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3414:1221:1901:0004:2604:4605:4108:30
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3415:1322:2002:0005:2605:4606:4109:30
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3516:1323:2003:0106:2606:4607:4110:31
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3517:1300:2004:0107:2607:4608:4111:31
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3618:1401:2005:0108:2608:4609:4112:31
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3719:1402:2006:0109:2609:4610:4113:31
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:1503:2007:0110:2610:4611:4014:32
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3821:1504:2108:0211:2611:4612:4015:32
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3922:1605:2109:0212:2612:4513:4016:32
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:1606:2110:0213:2513:4514:3917:32
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4000:1707:2111:0214:2514:4515:3918:33
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4101:1708:2112:0215:2515:4516:3919:33
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:1809:2113:0216:2516:4417:3820:33
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4203:1810:2114:0317:2417:4418:3821:33
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4304:1911:2215:0318:2418:4419:3722:33
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4405:2012:2216:0319:2419:4320:3723:34
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4506:2013:2217:0320:2320:4321:3600:34
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4507:2114:2218:0321:2321:4222:3601:34
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4608:2115:2219:0322:2222:4223:3502:34
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4709:2216:2220:0323:2223:4100:3403:35
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:2317:2221:0300:2100:4101:3404:35
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:2318:2222:0301:2101:4002:3305:35
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:2419:2223:0302:2002:4003:3206:35