اوقات شرعی به افق حر
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی حر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حر

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی تیر ماه به افق حر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3206:1113:1816:5920:2620:4621:4100:29
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3207:1114:1917:5921:2621:4622:4101:29
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3308:1115:1919:0022:2622:4623:4202:30
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3309:1116:1920:0023:2723:4700:4203:30
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3310:1217:1921:0000:2700:4701:4204:30
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3411:1218:1922:0001:2701:4702:4205:30
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3412:1219:2023:0002:2702:4703:4206:30
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3413:1320:2000:0103:2703:4704:4207:31
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3514:1321:2001:0104:2704:4705:4208:31
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3515:1422:2002:0105:2705:4706:4209:31
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3616:1423:2003:0106:2706:4707:4210:31
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:1400:2104:0207:2707:4708:4111:32
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3718:1501:2105:0208:2708:4709:4112:32
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3819:1502:2106:0209:2709:4610:4113:32
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3820:1603:2107:0210:2610:4611:4114:32
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3921:1604:2108:0211:2611:4612:4015:33
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:1705:2209:0212:2612:4613:4016:33
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4023:1706:2210:0313:2613:4614:4017:33
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4100:1807:2211:0314:2614:4515:3918:33
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:1808:2212:0315:2515:4516:3919:34
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:1909:2213:0316:2516:4517:3920:34
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4303:1910:2214:0317:2517:4418:3821:34
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4404:2011:2215:0318:2418:4419:3822:34
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:2112:2216:0319:2419:4420:3723:34
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:2113:2317:0420:2420:4321:3600:35
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:2214:2318:0421:2321:4322:3601:35
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:2215:2319:0422:2322:4223:3502:35
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:2316:2320:0423:2223:4200:3503:35
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:2417:2321:0400:2200:4101:3404:35
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5011:2418:2322:0401:2101:4102:3305:36
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:2519:2323:0402:2102:4003:3206:36