اوقات شرعی به افق درچه
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی درچه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق درچه

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق درچه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1705:5713:0616:4820:1520:3521:3100:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1706:5714:0617:4821:1521:3522:3101:16
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1807:5715:0618:4822:1522:3523:3102:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1808:5816:0619:4823:1523:3500:3103:17
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1809:5817:0720:4900:1500:3501:3104:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1910:5818:0721:4901:1501:3502:3105:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1911:5919:0722:4902:1502:3603:3106:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2012:5920:0723:4903:1503:3604:3107:18
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2013:5921:0700:4904:1504:3605:3108:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2115:0022:0801:5005:1505:3606:3109:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2116:0023:0802:5006:1506:3507:3110:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2217:0100:0803:5007:1507:3508:3111:19
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2218:0101:0804:5008:1508:3509:3012:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2319:0102:0805:5009:1509:3510:3013:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2420:0203:0906:5110:1510:3511:3014:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2421:0204:0907:5111:1511:3512:3015:20
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2522:0305:0908:5112:1512:3413:2916:20
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2623:0306:0909:5113:1413:3414:2917:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2600:0407:0910:5114:1414:3415:2818:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2701:0508:0911:5115:1415:3416:2819:21
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2802:0509:0912:5116:1416:3317:2820:21
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2903:0610:1013:5217:1317:3318:2721:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3004:0611:1014:5218:1318:3319:2722:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3005:0712:1015:5219:1219:3220:2623:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3106:0713:1016:5220:1220:3221:2500:22
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3207:0814:1017:5221:1221:3122:2501:22
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3308:0915:1018:5222:1122:3123:2402:22
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3409:0916:1019:5223:1123:3000:2403:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3510:1017:1020:5200:1000:3001:2304:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3611:1018:1021:5201:1001:2902:2205:23
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3612:1119:1022:5202:0902:2803:2106:23