اوقات شرعی به افق خنجین
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خنجین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خنجین

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خنجین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0513:0916:5520:1320:3321:2800:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0414:0917:5521:1421:3422:2901:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0315:0918:5522:1422:3423:3002:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0316:0919:5523:1523:3500:3103:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0217:0920:5500:1600:3601:3204:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0218:0921:5601:1601:3702:3305:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0119:0922:5602:1702:3703:3406:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2013:0120:0923:5603:1803:3804:3407:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2014:0121:0900:5604:1804:3905:3508:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1915:0022:1001:5605:1905:3906:3609:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1816:0023:1002:5606:2006:4007:3710:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1817:0000:1003:5707:2007:4108:3811:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1717:5901:1004:5708:2108:4109:3812:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:5902:1005:5709:2109:4210:3913:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1619:5903:1006:5710:2210:4311:4014:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1620:5904:1007:5711:2311:4312:4115:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:5805:1108:5812:2312:4413:4116:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1522:5806:1109:5813:2413:4414:4217:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1523:5807:1110:5814:2414:4515:4218:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1500:5808:1111:5815:2515:4516:4319:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1501:5809:1112:5816:2516:4617:4420:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1402:5810:1213:5917:2517:4618:4421:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1403:5811:1214:5918:2618:4719:4522:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1404:5812:1215:5919:2619:4720:4523:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5813:1216:5920:2720:4721:4500:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5814:1317:5921:2721:4822:4601:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5815:1319:0022:2722:4823:4602:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1408:5816:1320:0023:2823:4800:4703:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1409:5917:1321:0000:2800:4901:4704:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1410:5918:1322:0001:2801:4902:4705:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1411:5919:1423:0102:2802:4903:4706:21