اوقات شرعی به افق کوپن
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی کوپن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کوپن

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق کوپن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:0413:0716:4320:1020:2921:2300:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2907:0414:0717:4321:1021:3022:2301:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:0415:0718:4422:1022:3023:2302:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:0416:0719:4423:1023:3000:2303:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3010:0517:0820:4400:1100:3001:2304:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:0518:0821:4401:1101:3002:2305:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:0519:0822:4402:1102:3003:2306:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:0620:0823:4503:1103:3004:2307:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3114:0621:0800:4504:1104:3005:2308:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:0622:0901:4505:1105:3006:2309:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3216:0723:0902:4506:1106:3007:2310:21
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:0700:0903:4607:1107:3008:2311:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3318:0801:0904:4608:1108:3009:2312:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:0802:0905:4609:1109:3010:2313:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3420:0903:1006:4610:1010:3011:2314:22
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3521:0904:1007:4611:1011:3012:2215:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:0905:1008:4712:1012:2913:2216:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3623:1006:1009:4713:1013:2914:2217:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3700:1007:1010:4714:1014:2915:2118:23
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3801:1108:1011:4715:1015:2916:2119:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3802:1109:1012:4716:0916:2817:2120:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3903:1210:1113:4717:0917:2818:2021:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4004:1311:1114:4818:0918:2819:2022:24
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4005:1312:1115:4819:0819:2720:1923:24
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4106:1413:1116:4820:0820:2721:1900:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4207:1414:1117:4821:0821:2722:1801:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4308:1515:1118:4822:0722:2623:1802:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4409:1516:1119:4823:0723:2600:1703:25
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4410:1617:1120:4800:0600:2501:1604:25
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4511:1618:1121:4801:0601:2502:1605:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4612:1719:1122:4902:0502:2403:1506:26