اوقات شرعی به افق قلعه خواجه
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی قلعه خواجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه خواجه

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قلعه خواجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:1113:0916:5020:0720:2721:1900:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:1014:0917:5021:0821:2722:2001:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:1015:0918:5022:0922:2823:2102:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:0916:0919:5023:0923:2900:2203:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:0917:0920:5000:1000:2901:2304:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0818:0921:5101:1101:3002:2405:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:0819:0922:5102:1102:3103:2406:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:0820:1023:5103:1203:3104:2507:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:0721:1000:5104:1204:3205:2608:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:0722:1001:5105:1305:3306:2709:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:0723:1002:5106:1406:3307:2710:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:0600:1003:5107:1407:3408:2811:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:0601:1004:5108:1508:3409:2912:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:0602:1005:5209:1509:3510:2913:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:0603:1106:5210:1610:3611:3014:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:0604:1107:5211:1611:3612:3115:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:0505:1108:5212:1712:3713:3116:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:0506:1109:5213:1713:3714:3217:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0507:1110:5214:1814:3815:3218:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:0508:1211:5315:1815:3816:3319:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:0509:1212:5316:1916:3917:3320:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:0510:1213:5317:1917:3918:3421:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:0511:1214:5318:1918:3919:3422:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:0512:1215:5319:2019:4020:3523:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0513:1316:5420:2020:4021:3500:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0514:1317:5421:2021:4022:3601:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0515:1318:5422:2122:4123:3602:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0616:1319:5423:2123:4100:3603:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:0617:1320:5400:2100:4101:3704:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0618:1421:5501:2201:4202:3705:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0619:1422:5502:2202:4203:3706:25