اوقات شرعی به افق حسن آباد
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی حسن آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسن آباد

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی تیر ماه به افق حسن آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2305:5813:0216:3920:0620:2521:1900:14
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2306:5914:0217:3921:0621:2522:1901:15
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2307:5915:0318:3922:0622:2623:1902:15
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2408:5916:0319:3923:0623:2600:1903:15
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2410:0017:0320:4000:0600:2601:1904:15
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0018:0321:4001:0601:2602:1905:15
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2512:0019:0322:4002:0702:2603:1906:16
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0120:0423:4003:0703:2604:1907:16
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2614:0121:0400:4104:0704:2605:1908:16
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0122:0401:4105:0705:2606:1909:16
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2716:0223:0402:4106:0706:2607:1910:17
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:0200:0403:4107:0707:2608:1911:17
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2818:0201:0504:4108:0708:2609:1912:17
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:0302:0505:4209:0609:2610:1913:17
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:0303:0506:4210:0610:2611:1914:18
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2921:0404:0507:4211:0611:2612:1815:18
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:0405:0508:4212:0612:2513:1816:18
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:0506:0509:4213:0613:2514:1817:18
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3100:0507:0610:4314:0614:2515:1718:18
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3201:0608:0611:4315:0515:2516:1719:19
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3302:0609:0612:4316:0516:2417:1720:19
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3303:0710:0613:4317:0517:2418:1621:19
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3404:0711:0614:4318:0518:2419:1622:19
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:0812:0615:4419:0419:2320:1523:20
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:0813:0616:4420:0420:2321:1500:20
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3607:0914:0617:4421:0321:2222:1401:20
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3708:1015:0618:4422:0322:2223:1402:20
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3809:1016:0619:4423:0323:2200:1303:20
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3910:1117:0720:4400:0200:2101:1204:21
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4011:1118:0721:4401:0201:2102:1205:21
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4112:1219:0722:4402:0102:2003:1106:21