اوقات شرعی به افق رازقان - خرقان
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی رازقان - خرقان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رازقان - خرقان

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق رازقان - خرقان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1005:5613:1217:0020:2820:4921:4800:19
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1006:5614:1218:0121:2921:5022:4901:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1107:5615:1319:0122:2922:5023:4902:20
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1108:5716:1320:0123:2923:5000:4903:20
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1109:5717:1321:0100:2900:5001:4904:20
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1210:5718:1322:0101:2901:5002:4905:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1211:5819:1323:0202:2902:5003:4906:21
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1312:5820:1400:0203:2903:5004:4907:21
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1313:5821:1401:0204:2904:5005:4908:21
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1414:5922:1402:0205:2905:5006:4909:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1415:5923:1403:0206:2906:5007:4810:22
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1517:0000:1404:0307:2907:5008:4811:22
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1518:0001:1505:0308:2908:5009:4812:22
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1619:0102:1506:0309:2909:4910:4813:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1720:0103:1507:0310:2810:4911:4714:23
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1821:0204:1508:0311:2811:4912:4715:23
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1822:0205:1509:0312:2812:4913:4716:23
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1923:0306:1510:0313:2813:4814:4617:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2000:0307:1511:0414:2714:4815:4618:24
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2101:0408:1612:0415:2715:4816:4519:24
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2202:0509:1613:0416:2716:4717:4520:24
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2303:0510:1614:0417:2617:4718:4421:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2304:0611:1615:0418:2618:4719:4422:25
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2405:0612:1616:0419:2619:4620:4323:25
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2506:0713:1617:0420:2520:4621:4200:25
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2607:0814:1618:0421:2521:4522:4201:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2708:0815:1619:0422:2422:4423:4102:26
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2809:0916:1620:0423:2423:4400:4003:26
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2910:1017:1721:0400:2300:4301:3904:26
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3011:1018:1722:0401:2201:4302:3905:26
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3112:1119:1723:0402:2202:4203:3806:27