اوقات شرعی به افق رازقان - خرقان
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی رازقان - خرقان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رازقان - خرقان

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی تیر ماه به افق رازقان - خرقان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1005:5613:1217:0020:2820:4921:4800:19
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1006:5614:1218:0121:2921:5022:4901:19
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1107:5615:1319:0122:2922:5023:4902:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1108:5716:1320:0123:2923:5000:4903:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1109:5717:1321:0100:2900:5001:4904:20
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1210:5718:1322:0101:2901:5002:4905:20
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1211:5819:1323:0202:2902:5003:4906:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:1312:5820:1400:0203:2903:5004:4907:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1313:5821:1401:0204:2904:5005:4908:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1414:5922:1402:0205:2905:5006:4909:21
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1415:5923:1403:0206:2906:5007:4810:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1517:0000:1404:0307:2907:5008:4811:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1618:0001:1505:0308:2908:5009:4812:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1619:0102:1506:0309:2909:4910:4813:22
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1720:0103:1507:0310:2810:4911:4714:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1821:0204:1508:0311:2811:4912:4715:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1922:0205:1509:0312:2812:4913:4716:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1923:0306:1510:0313:2813:4814:4617:23
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2000:0307:1611:0414:2714:4815:4618:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2101:0408:1612:0415:2715:4816:4519:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2202:0509:1613:0416:2716:4717:4520:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2303:0510:1614:0417:2617:4718:4421:25
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2404:0611:1615:0418:2618:4619:4322:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2505:0712:1616:0419:2519:4620:4323:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2606:0713:1617:0420:2520:4521:4200:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2707:0814:1618:0421:2421:4522:4101:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2708:0915:1619:0422:2422:4423:4102:26
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2809:0916:1620:0423:2323:4400:4003:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2910:1017:1721:0400:2300:4301:3904:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3111:1118:1722:0401:2201:4202:3805:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3212:1119:1723:0402:2202:4203:3706:27