اوقات شرعی به افق کلمه
امروز : سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی کلمه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلمه

چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:44
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:45
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی تیر ماه به افق کلمه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3306:0613:0616:3920:0620:2521:1700:20
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3407:0714:0617:3921:0621:2522:1701:20
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3408:0715:0718:3922:0622:2523:1802:20
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3409:0716:0719:3923:0623:2600:1803:20
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3410:0717:0720:4000:0700:2601:1804:21
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3511:0818:0721:4001:0701:2602:1805:21
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3512:0819:0722:4002:0702:2603:1806:21
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3613:0820:0823:4003:0703:2604:1807:21
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3614:0921:0800:4104:0704:2605:1808:21
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3615:0922:0801:4105:0705:2606:1809:22
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3716:0923:0802:4106:0706:2607:1810:22
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:1000:0803:4107:0707:2608:1811:22
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3818:1001:0904:4208:0708:2609:1712:22
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3919:1102:0905:4209:0709:2610:1713:23
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:1103:0906:4210:0710:2611:1714:23
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4021:1204:0907:4211:0611:2512:1715:23
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:1205:0908:4212:0612:2513:1716:23
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:1206:0909:4313:0613:2514:1617:24
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:1307:1010:4314:0614:2515:1618:24
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:1308:1011:4315:0615:2516:1619:24
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:1409:1012:4316:0516:2417:1520:24
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:1410:1013:4417:0517:2418:1521:24
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4404:1511:1014:4418:0518:2419:1422:25
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:1512:1015:4419:0519:2320:1423:25
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:1613:1016:4420:0420:2321:1400:25
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4607:1714:1017:4421:0421:2322:1301:25
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:1715:1018:4422:0422:2223:1302:25
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:1816:1019:4423:0323:2200:1203:26
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1817:1120:4500:0300:2101:1104:26
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4911:1918:1121:4501:0201:2102:1105:26
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5012:1919:1122:4502:0202:2003:1006:26