اوقات شرعی به افق شبانکاره
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی شبانکاره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شبانکاره

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:48
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق شبانکاره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3306:0713:0816:4220:0920:2821:2100:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3307:0714:0817:4221:0921:2922:2101:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3408:0715:0818:4222:0922:2923:2102:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3409:0816:0919:4323:1023:2900:2103:22
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3410:0817:0920:4300:1000:2901:2104:22
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3511:0818:0921:4301:1001:2902:2105:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3512:0919:0922:4302:1002:2903:2206:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3513:0920:0923:4403:1003:2904:2207:23
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3614:0921:1000:4404:1004:2905:2208:23
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3615:1022:1001:4405:1005:2906:2109:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3716:1023:1002:4406:1006:2907:2110:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3717:1000:1003:4507:1007:2908:2111:24
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3818:1101:1004:4508:1008:2909:2112:24
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3819:1102:1105:4509:1009:2910:2113:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3920:1203:1106:4510:1010:2911:2114:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4021:1204:1107:4511:1011:2912:2015:25
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4022:1305:1108:4612:0912:2813:2016:25
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:1306:1109:4613:0913:2814:2017:25
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4100:1407:1110:4614:0914:2815:2018:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:1408:1211:4615:0915:2816:1919:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:1509:1212:4616:0916:2717:1920:26
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4303:1510:1213:4717:0817:2718:1821:26
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4404:1611:1214:4718:0818:2719:1822:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:1612:1215:4719:0819:2620:1823:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:1713:1216:4720:0720:2621:1700:26
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4607:1714:1217:4721:0721:2622:1701:27
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:1815:1218:4722:0722:2523:1602:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:1816:1219:4823:0623:2500:1503:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1917:1220:4800:0600:2401:1504:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4911:1918:1221:4801:0501:2402:1405:27
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5012:2019:1222:4802:0502:2303:1406:27