اوقات شرعی به افق شبانکاره
امروز : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی شبانکاره

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شبانکاره

پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:42
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شبانکاره
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1013:0316:3819:5520:1421:0400:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1014:0317:3820:5621:1522:0501:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:0915:0318:3821:5722:1523:0602:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:0916:0319:3822:5723:1600:0703:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:0917:0320:3823:5800:1701:0704:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:0818:0321:3800:5801:1702:0805:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:0819:0322:3801:5902:1803:0906:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3613:0820:0323:3802:5903:1804:1007:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:0721:0400:3804:0004:1905:1008:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3515:0722:0401:3805:0105:1906:1109:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:0723:0402:3906:0106:2007:1210:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3417:0700:0403:3907:0207:2108:1211:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3418:0601:0404:3908:0208:2109:1312:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3419:0602:0405:3909:0309:2210:1313:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:0603:0406:3910:0310:2211:1414:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3321:0604:0507:3911:0411:2312:1515:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3322:0605:0508:3912:0412:2313:1516:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3323:0606:0509:3913:0413:2414:1617:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3300:0607:0510:4014:0514:2415:1618:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3201:0608:0511:4015:0515:2416:1719:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3202:0609:0612:4016:0616:2517:1720:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3203:0610:0613:4017:0617:2518:1821:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3204:0611:0614:4018:0618:2619:1822:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3205:0612:0615:4019:0719:2620:1923:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3206:0613:0616:4120:0720:2621:1900:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3207:0614:0717:4121:0721:2722:1901:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3208:0615:0718:4122:0822:2723:2002:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3209:0616:0719:4123:0823:2700:2003:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3210:0617:0720:4100:0800:2801:2004:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3311:0618:0821:4201:0901:2802:2005:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3312:0719:0822:4202:0902:2803:2106:21