اوقات شرعی به افق چورزق
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی چورزق

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چورزق

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق چورزق
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:0705:5713:1817:1020:3921:0122:0200:23
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:0706:5714:1818:1021:3922:0123:0301:23
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:0707:5815:1919:1122:4023:0100:0302:23
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:0808:5816:1920:1123:4000:0101:0303:24
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:0809:5817:1921:1100:4001:0102:0304:24
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:0810:5818:1922:1101:4002:0203:0305:24
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0911:5919:1923:1102:4003:0204:0306:24
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0912:5920:2000:1203:4004:0205:0307:25
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:1014:0021:2001:1204:4005:0106:0208:25
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:1115:0022:2002:1205:4006:0107:0209:25
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:1116:0123:2003:1206:4007:0108:0210:25
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:1217:0100:2004:1207:4008:0109:0211:26
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:1218:0201:2105:1208:3909:0110:0212:26
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:1319:0202:2106:1309:3910:0111:0113:26
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:1420:0303:2107:1310:3911:0112:0114:27
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:1521:0304:2108:1311:3912:0013:0015:27
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:1622:0405:2109:1312:3913:0014:0016:27
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:1623:0406:2110:1313:3814:0015:0017:27
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:1700:0507:2211:1314:3814:5915:5918:28
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:1801:0608:2212:1315:3815:5916:5919:28
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1902:0609:2213:1316:3716:5817:5820:28
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:2003:0710:2214:1317:3717:5818:5721:28
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:2104:0711:2215:1318:3618:5719:5722:29
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:2205:0812:2216:1319:3619:5720:5623:29
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:2306:0913:2217:1320:3520:5621:5500:29
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:2407:1014:2218:1321:3521:5622:5401:29
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:2508:1015:2219:1322:3422:5523:5402:30
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:2609:1116:2220:1323:3423:5500:5303:30
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:2710:1217:2321:1300:3300:5401:5204:30
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:2911:1218:2322:1301:3201:5302:5105:30
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3012:1319:2323:1302:3202:5203:5006:31