اوقات شرعی به افق بنه کهل
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی بنه کهل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بنه کهل

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق بنه کهل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0706:4013:2217:0620:0320:2321:1500:35
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0507:3914:2118:0621:0421:2422:1601:35
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0408:3815:2119:0622:0522:2523:1802:35
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0209:3616:2120:0623:0623:2600:1903:34
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0110:3517:2121:0600:0700:2701:2004:34
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5911:3418:2122:0701:0801:2802:2105:34
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5712:3219:2023:0702:0902:2903:2206:33
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5613:3120:2000:0703:1003:3004:2307:33
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5414:3021:2001:0704:1104:3105:2508:32
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5315:2922:2002:0705:1205:3206:2609:32
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5116:2823:2003:0706:1306:3307:2710:32
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4917:2600:2004:0807:1407:3408:2811:32
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4818:2501:2005:0808:1508:3509:2912:31
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4619:2402:2006:0809:1509:3610:3113:31
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4520:2303:1907:0810:1610:3711:3214:31
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4321:2204:1908:0811:1711:3812:3315:30
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4222:2105:1909:0912:1812:3813:3416:30
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4023:2006:1910:0913:1913:3914:3517:30
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3900:1907:1911:0914:2014:4015:3618:30
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3801:1808:1912:0915:2115:4116:3819:29
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3602:1709:1913:0916:2216:4217:3920:29
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3503:1610:1914:0917:2317:4318:4021:29
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3404:1511:1915:1018:2418:4419:4122:29
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3205:1412:1916:1019:2419:4520:4223:28
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3106:1313:1917:1020:2520:4621:4300:28
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3007:1314:1918:1021:2621:4722:4501:28
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2808:1215:1919:1022:2722:4823:4602:28
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2709:1116:1920:1123:2823:4900:4703:28
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2610:1017:1921:1100:2900:5001:4804:27
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2511:0918:1922:1101:3001:5102:4905:27
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2412:0919:1923:1102:3002:5103:5006:27