اوقات شرعی به افق رضی
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی رضی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رضی

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق رضی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:5906:3413:1617:0120:0020:1921:1200:29
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5807:3214:1618:0121:0121:2022:1401:29
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5608:3115:1619:0222:0122:2123:1502:29
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5409:3016:1620:0223:0223:2200:1603:28
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5310:2817:1621:0200:0300:2301:1704:28
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5111:2718:1522:0201:0401:2402:1805:28
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:4912:2619:1523:0202:0502:2503:2006:27
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:4813:2520:1500:0303:0603:2604:2107:27
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:4614:2321:1501:0304:0704:2705:2208:27
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:4415:2222:1502:0305:0805:2806:2309:26
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4316:2123:1503:0306:0906:2907:2510:26
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4117:2000:1504:0407:1007:3008:2611:26
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:3918:1901:1505:0408:1108:3109:2712:25
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:3819:1702:1406:0409:1209:3210:2813:25
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:3620:1603:1407:0410:1310:3311:2914:25
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:3521:1504:1408:0411:1411:3412:3115:24
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:3322:1405:1409:0512:1512:3513:3216:24
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3223:1306:1410:0513:1613:3614:3317:24
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3000:1207:1411:0514:1714:3715:3418:23
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:2901:1108:1412:0515:1815:3816:3619:23
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:2702:1009:1413:0516:1916:3917:3720:23
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:2603:0910:1414:0617:1917:4018:3821:23
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2504:0811:1415:0618:2018:4119:3922:22
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:2305:0712:1416:0619:2119:4220:4023:22
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2206:0613:1417:0620:2220:4321:4200:22
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2007:0514:1418:0721:2321:4422:4301:22
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1908:0415:1419:0722:2422:4523:4402:22
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1809:0416:1420:0723:2523:4600:4503:21
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1710:0317:1421:0700:2600:4701:4604:21
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1511:0218:1422:0701:2701:4802:4805:21
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1412:0119:1423:0802:2702:4903:4906:21