اوقات شرعی به افق قره آغاج(اردبیل)
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی قره آغاج(اردبیل)

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قره آغاج(اردبیل)

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق قره آغاج(اردبیل)
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0006:3513:1817:0320:0220:2221:1500:31
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5807:3414:1818:0321:0321:2322:1601:30
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5608:3215:1819:0422:0422:2423:1802:30
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5509:3116:1820:0423:0523:2500:1903:30
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5310:3017:1721:0400:0600:2601:2004:29
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5111:2818:1722:0401:0701:2702:2105:29
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5012:2719:1723:0502:0802:2803:2206:29
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:4813:2620:1700:0503:0903:2904:2407:28
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:4614:2421:1701:0504:1004:3005:2508:28
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:4415:2322:1702:0505:1105:3106:2609:28
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4316:2223:1603:0506:1206:3207:2710:27
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4117:2100:1604:0607:1207:3308:2911:27
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4018:2001:1605:0608:1308:3409:3012:27
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:3819:1802:1606:0609:1409:3510:3113:26
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:3620:1703:1607:0610:1510:3611:3214:26
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:3521:1604:1608:0711:1611:3712:3415:26
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:3322:1505:1609:0712:1712:3813:3516:25
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3223:1406:1610:0713:1813:3914:3617:25
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3000:1307:1611:0714:1914:4015:3818:25
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:2901:1208:1612:0715:2015:4116:3919:24
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:2702:1109:1613:0816:2116:4217:4020:24
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:2603:1010:1614:0817:2217:4318:4121:24
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2404:0911:1615:0818:2318:4419:4222:24
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:2305:0812:1616:0819:2419:4520:4423:23
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2206:0713:1617:0920:2520:4621:4500:23
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2007:0614:1618:0921:2621:4722:4601:23
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1908:0515:1619:0922:2722:4823:4702:23
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1809:0416:1620:0923:2723:4900:4903:23
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1610:0417:1621:1000:2800:5001:5004:22
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1511:0318:1622:1001:2901:5102:5105:22
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1412:0219:1623:1002:3002:5203:5206:22