اوقات شرعی به افق گلمورتی
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی گلمورتی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلمورتی

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق گلمورتی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0705:3812:3416:0319:3119:4920:4023:49
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0706:3813:3417:0320:3120:4921:4000:49
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0707:3814:3518:0321:3121:5022:4101:49
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0808:3815:3519:0422:3122:5023:4102:49
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0809:3916:3520:0423:3123:5000:4103:50
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0810:3917:3521:0400:3100:5001:4104:50
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0911:3918:3522:0401:3101:5002:4105:50
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0912:4019:3623:0502:3102:5003:4106:50
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0913:4020:3600:0503:3203:5004:4107:51
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1014:4021:3601:0504:3204:5005:4108:51
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1015:4122:3602:0505:3205:5006:4109:51
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1116:4123:3603:0606:3206:5007:4110:51
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1117:4200:3704:0607:3107:5008:4111:51
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1218:4201:3705:0608:3108:5009:4112:52
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1219:4202:3706:0609:3109:5010:4013:52
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1320:4303:3707:0710:3110:5011:4014:52
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1421:4304:3708:0711:3111:5012:4015:52
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1422:4405:3709:0712:3112:5013:4016:53
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1523:4406:3810:0713:3113:4914:3917:53
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1500:4507:3811:0714:3114:4915:3918:53
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1601:4508:3812:0815:3015:4916:3919:53
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1702:4609:3813:0816:3016:4917:3820:53
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1703:4610:3814:0817:3017:4818:3821:54
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1804:4711:3815:0818:3018:4819:3822:54
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1905:4712:3816:0919:2919:4820:3723:54
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1906:4713:3817:0920:2920:4721:3700:54
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2007:4814:3818:0921:2921:4722:3601:54
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2108:4915:3919:0922:2822:4723:3602:54
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2109:4916:3920:0923:2823:4600:3503:55
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2210:5017:3921:0900:2700:4601:3504:55
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2311:5018:3922:1001:2701:4502:3405:55