اوقات شرعی به افق هشتجین
امروز : سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی هشتجین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هشتجین

چهارشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هشتجین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0313:1317:0520:2420:4521:4300:21
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:1806:0313:1317:0520:2520:4621:4400:21
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1706:0213:1417:0520:2520:4721:4500:21
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1606:0113:1417:0520:2620:4721:4600:21
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1506:0113:1417:0520:2720:4821:4700:21
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1406:0013:1417:0620:2820:4921:4800:21
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1306:0013:1417:0620:2820:5021:4900:21
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5913:1417:0620:2920:5121:5000:21
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5913:1417:0620:3020:5121:5100:21
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5813:1417:0720:3120:5221:5200:21
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:5813:1417:0720:3120:5321:5300:21
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5813:1517:0720:3220:5321:5400:21
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:0905:5713:1517:0720:3320:5421:5500:21
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:0805:5713:1517:0720:3320:5521:5500:21
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:0805:5713:1517:0820:3420:5521:5600:21
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:0705:5613:1517:0820:3420:5621:5700:21
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:0705:5613:1517:0820:3520:5721:5800:21
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5613:1617:0820:3620:5721:5800:21
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:0605:5613:1617:0920:3620:5821:5900:21
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:0505:5613:1617:0920:3720:5822:0000:21
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:0505:5613:1617:0920:3720:5922:0000:21
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:0505:5513:1617:0920:3820:5922:0100:21
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0505:5513:1717:1020:3821:0022:0100:21
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0505:5513:1717:1020:3821:0022:0200:21
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0405:5513:1717:1020:3921:0122:0200:22
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0405:5513:1717:1020:3921:0122:0300:22
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0405:5613:1817:1020:4021:0122:0300:22
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:0405:5613:1817:1120:4021:0222:0400:22
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:0405:5613:1817:1120:4021:0222:0400:22
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:0405:5613:1817:1120:4021:0222:0400:22
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:0505:5613:1817:1120:4121:0322:0500:23