اوقات شرعی به افق هشتجین
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی هشتجین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هشتجین

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق هشتجین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0206:3513:1616:5919:5720:1621:0800:30
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0107:3314:1517:5920:5821:1722:0901:29
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5908:3215:1519:0021:5922:1823:1002:29
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5809:3116:1520:0023:0023:1900:1203:29
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5610:3017:1521:0000:0000:2001:1304:28
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5411:2818:1522:0001:0101:2102:1405:28
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5312:2719:1423:0002:0202:2203:1506:27
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5113:2620:1400:0003:0303:2304:1607:27
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5014:2521:1401:0104:0404:2405:1708:27
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:4815:2422:1402:0105:0505:2506:1809:27
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4616:2223:1403:0106:0606:2607:2010:26
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4517:2100:1404:0107:0707:2708:2111:26
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4318:2001:1405:0108:0808:2809:2212:26
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:4219:1902:1406:0109:0909:2910:2313:25
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4020:1803:1307:0210:0910:3011:2414:25
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:3921:1704:1308:0211:1011:3012:2515:25
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:3822:1605:1309:0212:1112:3113:2716:24
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3623:1506:1310:0213:1213:3214:2817:24
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3500:1407:1311:0214:1314:3315:2918:24
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3301:1308:1312:0215:1415:3416:3019:24
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3202:1209:1313:0316:1516:3517:3120:23
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3103:1110:1314:0317:1617:3618:3221:23
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2904:1011:1315:0318:1718:3719:3322:23
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:2805:0912:1316:0319:1719:3820:3523:23
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2706:0813:1317:0320:1820:3921:3600:23
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2607:0714:1318:0421:1921:4022:3701:22
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2408:0715:1319:0422:2022:4123:3802:22
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:2309:0616:1320:0423:2123:4200:3903:22
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2210:0517:1321:0400:2200:4201:4004:22
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2111:0418:1322:0401:2201:4302:4105:22
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2012:0419:1323:0402:2302:4403:4206:22