اوقات شرعی به افق عباس آباد
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی عباس آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عباس آباد

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق عباس آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5805:4713:0816:5920:2820:4921:5000:13
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5806:4714:0817:5921:2821:5022:5101:13
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5807:4815:0818:5922:2822:5023:5102:13
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5908:4816:0820:0023:2823:5000:5103:13
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5909:4817:0821:0000:2800:5001:5104:14
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5910:4918:0922:0001:2801:5002:5105:14
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:0011:4919:0923:0002:2802:5003:5106:14
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:0012:4920:0900:0003:2803:5004:5107:14
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:0113:5021:0901:0104:2804:5005:5108:15
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:0214:5022:0902:0105:2805:5006:5009:15
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:0215:5123:1003:0106:2806:5007:5010:15
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:0316:5100:1004:0107:2807:5008:5011:15
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:0317:5201:1005:0108:2808:4909:5012:16
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:0418:5202:1006:0109:2809:4910:4913:16
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:0519:5303:1007:0210:2810:4911:4914:16
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:0620:5304:1008:0211:2711:4912:4915:17
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:0721:5405:1109:0212:2712:4813:4816:17
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0722:5406:1110:0213:2713:4814:4817:17
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0823:5507:1111:0214:2714:4815:4718:17
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0900:5608:1112:0215:2615:4716:4719:18
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:1001:5609:1113:0216:2616:4717:4620:18
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:1102:5710:1114:0217:2517:4718:4521:18
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:1203:5811:1115:0218:2518:4619:4522:18
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:1304:5812:1216:0219:2419:4620:4423:19
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:1405:5913:1217:0220:2420:4521:4300:19
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:1507:0014:1218:0221:2321:4422:4301:19
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:1608:0015:1219:0222:2322:4423:4202:20
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:1709:0116:1220:0223:2223:4300:4103:20
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:1810:0217:1221:0200:2200:4201:4004:20
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1911:0318:1222:0201:2101:4202:3905:20
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:2012:0319:1223:0202:2002:4103:3806:20