اوقات شرعی به افق عباس آباد
امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

امروز
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی عباس آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عباس آباد

چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی تیر ماه به افق عباس آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5805:4713:0816:5920:2820:4921:5000:13
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5806:4714:0817:5921:2821:5022:5101:13
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5807:4815:0818:5922:2822:5023:5102:13
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5808:4816:0820:0023:2823:5000:5103:13
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5909:4817:0821:0000:2800:5001:5104:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5910:4918:0922:0001:2801:5002:5105:14
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0011:4919:0923:0002:2802:5003:5106:14
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:0012:4920:0900:0003:2803:5004:5107:14
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:0113:5021:0901:0104:2804:5005:5108:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:0114:5022:0902:0105:2805:5006:5009:15
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:0215:5123:1003:0106:2806:5007:5010:15
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0316:5100:1004:0107:2807:5008:5011:15
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0317:5201:1005:0108:2808:5009:5012:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0418:5202:1006:0109:2809:4910:4913:16
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0519:5303:1007:0110:2810:4911:4914:16
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0620:5304:1008:0211:2711:4912:4915:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0621:5405:1109:0212:2712:4913:4816:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0722:5406:1110:0213:2713:4814:4817:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0823:5507:1111:0214:2714:4815:4718:17
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0900:5608:1112:0215:2615:4716:4719:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1001:5609:1113:0216:2616:4717:4620:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:1102:5710:1114:0217:2617:4718:4621:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:1203:5711:1115:0218:2518:4619:4522:18
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:1304:5812:1216:0219:2519:4620:4423:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1405:5913:1217:0220:2420:4521:4400:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1507:0014:1218:0221:2421:4522:4301:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1608:0015:1219:0222:2322:4423:4202:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1709:0116:1220:0223:2223:4300:4103:20
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1810:0217:1221:0200:2200:4301:4004:20
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1911:0218:1222:0201:2101:4202:4005:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2012:0319:1223:0202:2102:4103:3906:20