اوقات شرعی به افق پیرتاج
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی پیرتاج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پیرتاج

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پیرتاج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1013:1517:0120:2020:4021:3500:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0914:1518:0221:2021:4022:3601:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0915:1519:0222:2122:4123:3702:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0816:1520:0223:2223:4200:3803:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0817:1521:0200:2200:4301:3904:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0718:1522:0201:2301:4302:4005:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0719:1523:0202:2402:4403:4106:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0720:1500:0303:2403:4504:4207:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0621:1501:0304:2504:4605:4208:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0622:1602:0305:2605:4606:4309:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:0523:1603:0306:2606:4707:4410:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0500:1604:0307:2707:4808:4511:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0501:1605:0308:2808:4809:4612:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0502:1606:0409:2809:4910:4613:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0403:1607:0410:2910:4911:4714:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0404:1708:0411:2911:5012:4815:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2122:0405:1709:0412:3012:5113:4816:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:0406:1710:0413:3013:5114:4917:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2000:0407:1711:0514:3114:5215:5018:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2001:0408:1712:0515:3115:5216:5019:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0409:1813:0516:3216:5317:5120:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1903:0310:1814:0517:3217:5318:5121:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1904:0311:1815:0618:3318:5319:5222:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1905:0312:1816:0619:3319:5420:5223:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0413:1817:0620:3320:5421:5300:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0414:1918:0621:3421:5522:5301:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0415:1919:0622:3422:5523:5302:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0416:1920:0723:3423:5500:5403:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0417:1921:0700:3500:5601:5404:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0418:1922:0701:3501:5602:5405:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0419:2023:0702:3502:5603:5506:27