اوقات شرعی به افق خلخال
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خلخال

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خلخال

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی خرداد ماه به افق خلخال
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0213:1317:0420:2420:4521:4400:20
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0114:1318:0421:2521:4622:4501:20
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1508:0015:1319:0522:2522:4723:4602:20
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1409:0016:1320:0523:2623:4700:4703:20
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5917:1321:0500:2700:4801:4804:20
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5918:1322:0501:2801:4902:4905:20
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:5819:1323:0602:2902:5003:5006:20
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:5820:1300:0603:2903:5104:5107:20
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0913:5721:1301:0604:3004:5105:5208:20
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:5722:1402:0605:3105:5206:5309:20
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0815:5623:1403:0606:3106:5307:5310:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0716:5600:1404:0707:3207:5408:5411:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0617:5601:1405:0708:3308:5409:5512:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:5502:1406:0709:3309:5510:5613:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:5503:1407:0710:3410:5611:5714:20
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0520:5504:1408:0811:3411:5612:5815:20
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0421:5505:1509:0812:3512:5713:5816:20
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:5406:1510:0813:3613:5714:5917:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0323:5407:1511:0814:3614:5816:0018:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:5408:1512:0915:3715:5817:0019:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:5409:1513:0916:3716:5918:0120:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0202:5410:1614:0917:3817:5919:0121:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0203:5411:1615:0918:3819:0020:0222:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0204:5412:1616:1019:3820:0021:0223:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0205:5413:1617:1020:3921:0122:0300:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0206:5414:1718:1021:3922:0123:0301:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0207:5415:1719:1022:4023:0100:0402:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0208:5416:1720:1023:4000:0201:0403:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0209:5417:1721:1100:4001:0202:0404:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0210:5418:1722:1101:4002:0203:0505:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0211:5519:1823:1102:4103:0304:0506:21