اوقات شرعی به افق شهر جديد صدرا
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی شهر جديد صدرا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شهر جديد صدرا

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:43
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی تیر ماه به افق شهر جديد صدرا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2606:0013:0216:3720:0420:2421:1600:15
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2607:0114:0317:3721:0421:2422:1701:15
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2708:0115:0318:3822:0522:2423:1702:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2709:0116:0319:3823:0523:2400:1703:16
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2710:0217:0320:3800:0500:2401:1704:16
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2811:0218:0321:3801:0501:2402:1705:16
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2812:0219:0422:3902:0502:2403:1706:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2813:0320:0423:3903:0503:2404:1707:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2914:0321:0400:3904:0504:2405:1708:17
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2915:0322:0401:3905:0505:2406:1709:17
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3016:0423:0402:4006:0506:2407:1710:17
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3017:0400:0503:4007:0507:2408:1711:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3118:0401:0504:4008:0508:2409:1712:18
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3119:0502:0505:4009:0509:2410:1613:18
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3220:0503:0506:4010:0510:2411:1614:18
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3321:0604:0507:4111:0511:2412:1615:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3322:0605:0508:4112:0412:2413:1616:19
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3423:0706:0609:4113:0413:2314:1517:19
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3500:0707:0610:4114:0414:2315:1518:19
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3501:0808:0611:4115:0415:2316:1519:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:3602:0809:0612:4216:0416:2317:1420:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3703:0910:0613:4217:0317:2218:1421:20
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3704:0911:0614:4218:0318:2219:1322:20
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3805:1012:0615:4219:0319:2220:1323:20
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3906:1013:0616:4220:0220:2121:1300:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4007:1114:0717:4221:0221:2122:1201:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4008:1115:0718:4322:0222:2023:1102:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4109:1216:0719:4323:0123:2000:1103:21
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4210:1317:0720:4300:0100:1901:1004:21
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4311:1318:0721:4301:0001:1902:1005:21
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4312:1419:0722:4302:0002:1803:0906:22