اوقات شرعی به افق پارس آباد
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی پارس آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پارس آباد

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق پارس آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:5706:3313:1717:0320:0220:2221:1600:29
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5507:3214:1718:0321:0321:2322:1701:29
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5308:3015:1719:0322:0422:2423:1802:28
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5109:2916:1720:0423:0523:2500:2003:28
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5010:2817:1621:0400:0600:2601:2104:28
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:4811:2618:1622:0401:0701:2702:2205:27
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:4612:2519:1623:0402:0802:2803:2406:27
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:4413:2420:1600:0503:0903:2904:2507:27
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:4314:2221:1601:0504:1004:3005:2608:26
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:4115:2122:1602:0505:1105:3106:2709:26
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:3916:2023:1503:0506:1206:3207:2910:26
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:3817:1800:1504:0607:1307:3308:3011:25
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:3618:1701:1505:0608:1408:3409:3112:25
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:3419:1602:1506:0609:1509:3610:3313:25
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:3320:1503:1507:0610:1610:3711:3414:24
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:3121:1404:1508:0711:1711:3812:3515:24
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:2922:1305:1509:0712:1812:3913:3616:24
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:2823:1206:1510:0713:1913:4014:3817:23
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:2600:1007:1511:0714:2014:4115:3918:23
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:2501:0908:1512:0715:2115:4216:4019:23
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:2302:0809:1513:0816:2216:4317:4220:22
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:2203:0710:1514:0817:2317:4418:4321:22
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2004:0611:1515:0818:2318:4519:4422:22
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:1905:0512:1516:0819:2419:4620:4523:22
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:1706:0413:1517:0920:2520:4721:4700:21
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1607:0414:1518:0921:2621:4822:4801:21
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1508:0315:1519:0922:2722:4923:4902:21
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1309:0216:1520:0923:2823:5000:5003:21
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1210:0117:1521:1000:2900:5101:5204:21
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1111:0018:1522:1001:3001:5202:5305:20
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0911:5919:1523:1002:3102:5303:5406:20