اوقات شرعی به افق قیر
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی قیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قیر

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:02
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی تیر ماه به افق قیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2906:0113:0016:3119:5920:1821:0900:14
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2907:0114:0017:3120:5921:1822:0901:14
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2908:0215:0018:3221:5922:1823:1002:14
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3009:0216:0019:3222:5923:1800:1003:14
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3010:0217:0120:3223:5900:1801:1004:14
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3011:0218:0121:3200:5901:1802:1005:15
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3112:0319:0122:3301:5902:1803:1006:15
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3113:0320:0123:3302:5903:1804:1007:15
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:0321:0100:3303:5904:1805:1008:15
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3215:0422:0201:3304:5905:1806:1009:16
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:0423:0202:3405:5906:1807:1010:16
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3317:0500:0203:3406:5907:1808:1011:16
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3318:0501:0204:3407:5908:1809:1012:16
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:0502:0205:3408:5909:1810:0913:17
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3420:0603:0306:3409:5910:1811:0914:17
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:0604:0307:3510:5911:1812:0915:17
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:0705:0308:3511:5912:1813:0916:17
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3623:0706:0309:3512:5913:1814:0917:17
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:0807:0310:3513:5914:1715:0818:18
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3701:0808:0311:3614:5815:1716:0819:18
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3802:0909:0312:3615:5816:1717:0820:18
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3903:0910:0413:3616:5817:1718:0721:18
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3904:1011:0414:3617:5818:1619:0722:19
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4005:1012:0415:3618:5719:1620:0623:19
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4106:1113:0416:3719:5720:1621:0600:19
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4207:1114:0417:3720:5721:1522:0501:19
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4208:1215:0418:3721:5622:1523:0502:19
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4309:1216:0419:3722:5623:1400:0403:19
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4410:1317:0420:3723:5600:1401:0404:20
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4411:1318:0421:3700:5501:1402:0305:20
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4512:1419:0422:3701:5502:1303:0306:20