اوقات شرعی به افق هیدج
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی هیدج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هیدج

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی خرداد ماه به افق هیدج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0313:1016:5920:1820:3921:3600:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0214:1017:5921:1921:3922:3701:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0115:1019:0022:2022:4023:3802:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0116:1020:0023:2023:4100:3903:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0017:1021:0000:2100:4201:3904:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0018:1122:0001:2201:4302:4005:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1511:5919:1123:0002:2202:4303:4106:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1512:5920:1100:0103:2303:4404:4207:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1413:5821:1101:0104:2404:4505:4308:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1314:5822:1102:0105:2505:4506:4409:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1315:5823:1103:0106:2506:4607:4510:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1216:5700:1104:0107:2607:4708:4611:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1117:5701:1205:0208:2608:4809:4612:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1118:5702:1206:0209:2709:4810:4713:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:5603:1207:0210:2810:4911:4814:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1020:5604:1208:0211:2811:4912:4915:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:5605:1209:0212:2912:5013:4916:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:5606:1210:0313:2913:5014:5017:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:5607:1311:0314:3014:5115:5118:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0800:5608:1312:0315:3015:5216:5119:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0801:5509:1313:0316:3116:5217:5220:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0802:5510:1314:0417:3117:5318:5221:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0803:5511:1315:0418:3218:5319:5322:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0804:5512:1416:0419:3219:5320:5323:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0805:5513:1417:0420:3220:5421:5400:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0806:5614:1418:0421:3321:5422:5401:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5615:1419:0522:3322:5423:5502:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0808:5616:1520:0523:3323:5500:5503:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0809:5617:1521:0500:3400:5501:5504:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5618:1522:0501:3401:5502:5605:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0811:5619:1523:0602:3402:5603:5606:21