اوقات شرعی به افق سلطان آباد
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی سلطان آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سلطان آباد

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی تیر ماه به افق سلطان آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:3205:2012:4016:3119:5920:2121:2123:45
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:3206:2113:4017:3120:5921:2122:2100:46
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3207:2114:4018:3121:5922:2123:2101:46
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3308:2115:4019:3123:0023:2100:2202:46
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3309:2116:4120:3100:0000:2101:2203:46
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3310:2217:4121:3201:0001:2102:2204:47
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3411:2218:4122:3202:0002:2103:2205:47
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3412:2319:4123:3203:0003:2104:2106:47
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3513:2320:4100:3204:0004:2105:2107:47
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3514:2321:4201:3205:0005:2106:2108:48
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3615:2422:4202:3206:0006:2107:2109:48
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3716:2423:4203:3307:0007:2108:2110:48
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3717:2500:4204:3307:5908:2109:2111:48
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3818:2501:4205:3308:5909:2110:2012:49
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3919:2602:4306:3309:5910:2011:2013:49
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:4020:2603:4307:3310:5911:2012:2014:49
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:4021:2704:4308:3311:5912:2013:1915:49
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:4122:2705:4309:3312:5813:2014:1916:50
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:4223:2806:4310:3413:5814:1915:1817:50
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4300:2907:4311:3414:5815:1916:1818:50
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4401:2908:4312:3415:5716:1817:1719:51
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4502:3009:4413:3416:5717:1818:1720:51
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4603:3110:4414:3417:5718:1719:1621:51
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4704:3111:4415:3418:5619:1720:1522:51
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4805:3212:4416:3419:5620:1621:1523:52
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4906:3313:4417:3420:5521:1622:1400:52
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:5007:3314:4418:3421:5522:1523:1301:52
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:5108:3415:4419:3422:5423:1500:1202:52
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:5209:3516:4420:3423:5300:1401:1103:53
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5310:3517:4421:3400:5301:1302:1104:53
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5411:3618:4422:3401:5202:1303:1005:53