اوقات شرعی به افق باخرز
امروز : پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
اوقات شرعی باخرز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باخرز

جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:40
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق باخرز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2105:5012:2816:0919:0619:2420:1423:43
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2006:4913:2717:0920:0620:2521:1500:43
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1807:4814:2718:0921:0721:2622:1601:43
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1708:4615:2719:0922:0822:2723:1702:42
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1509:4516:2720:0923:0923:2800:1803:42
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1410:4417:2721:0900:1000:2901:1904:42
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1211:4318:2622:0901:1001:2902:2005:41
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:1112:4219:2623:1002:1102:3003:2106:41
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:1013:4120:2600:1003:1203:3104:2207:41
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0814:4021:2601:1004:1304:3205:2308:41
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0715:3922:2602:1005:1405:3306:2409:40
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:0516:3823:2603:1006:1506:3407:2610:40
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:0417:3600:2604:1007:1507:3508:2711:40
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:0318:3501:2605:1008:1608:3509:2812:39
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:0119:3402:2506:1009:1709:3610:2913:39
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:0020:3303:2507:1010:1810:3711:3014:39
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5921:3304:2508:1011:1911:3812:3115:39
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5722:3205:2509:1012:1912:3913:3216:38
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸21:5623:3106:2510:1113:2013:4014:3317:38
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸22:5500:3007:2511:1114:2114:4115:3418:38
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸23:5401:2908:2512:1115:2215:4116:3519:38
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸00:5202:2809:2513:1116:2316:4217:3620:38
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸01:5103:2710:2514:1117:2317:4318:3721:37
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸02:5004:2611:2515:1118:2418:4419:3822:37
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4905:2612:2516:1119:2519:4520:3923:37
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4806:2513:2517:1120:2620:4621:4000:37
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸05:4707:2414:2518:1121:2721:4622:4101:37
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸06:4608:2315:2519:1222:2722:4723:4202:37
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸07:4509:2316:2520:1223:2823:4800:4303:36
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸08:4410:2217:2521:1200:2900:4901:4404:36
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸09:4311:2118:2522:1201:3001:5002:4505:36