اوقات شرعی به افق خرو
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرو

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خرو

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:44
اوقات شرعی تیر ماه به افق خرو
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:2905:1712:3616:2619:5420:1621:1623:42
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:2906:1713:3617:2620:5521:1622:1600:42
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:3007:1814:3618:2621:5522:1623:1601:42
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:3008:1815:3619:2722:5523:1600:1602:42
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3009:1816:3720:2723:5500:1601:1603:43
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3110:1817:3721:2700:5501:1602:1604:43
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3111:1918:3722:2701:5502:1603:1605:43
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3212:1919:3723:2702:5503:1604:1606:43
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3213:2020:3700:2803:5504:1605:1607:44
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3314:2021:3801:2804:5505:1606:1608:44
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3315:2022:3802:2805:5506:1607:1609:44
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3416:2123:3803:2806:5507:1608:1610:44
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3517:2100:3804:2807:5508:1609:1511:45
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3518:2201:3805:2808:5509:1610:1512:45
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3619:2202:3906:2909:5410:1611:1513:45
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:3720:2303:3907:2910:5411:1512:1414:45
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:3821:2404:3908:2911:5412:1513:1415:46
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:3822:2405:3909:2912:5413:1514:1416:46
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:3923:2506:3910:2913:5314:1415:1317:46
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4000:2507:3911:2914:5315:1416:1318:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4101:2608:3912:2915:5316:1417:1219:47
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4202:2709:4013:2916:5217:1318:1120:47
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4303:2710:4014:2917:5218:1319:1121:47
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4404:2811:4015:2918:5119:1220:1022:48
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4505:2812:4016:2919:5120:1221:0923:48
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4606:2913:4017:2920:5021:1122:0900:48
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4707:3014:4018:2921:5022:1123:0801:48
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:4808:3115:4019:2922:4923:1000:0702:49
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:4909:3116:4020:2923:4900:0901:0603:49
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5010:3217:4021:2900:4801:0902:0604:49
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5111:3318:4022:2901:4702:0803:0505:49