اوقات شرعی به افق چکنه
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی چکنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چکنه

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق چکنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:2805:1712:3816:3019:5920:2021:2123:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:2806:1813:3817:3020:5921:2022:2100:43
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:2807:1814:3818:3021:5922:2023:2201:43
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:2808:1815:3919:3022:5923:2100:2202:44
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:2909:1816:3920:3023:5900:2101:2203:44
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:2910:1917:3921:3100:5901:2102:2204:44
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3011:1918:3922:3101:5902:2103:2205:44
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:3012:2019:3923:3102:5903:2104:2206:45
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:3113:2020:4000:3103:5904:2105:2107:45
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:3114:2021:4001:3104:5905:2106:2108:45
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:3215:2122:4002:3205:5906:2007:2109:45
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:3316:2123:4003:3206:5907:2008:2110:46
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:3317:2200:4004:3207:5908:2009:2111:46
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:3418:2201:4105:3208:5909:2010:2012:46
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:3519:2302:4106:3209:5810:2011:2013:47
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:3620:2303:4107:3210:5811:1912:1914:47
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:3621:2404:4108:3211:5812:1913:1915:47
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:3722:2505:4109:3212:5813:1914:1916:47
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:3823:2506:4110:3313:5714:1815:1817:48
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:3900:2607:4111:3314:5715:1816:1818:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4001:2608:4212:3315:5616:1817:1719:48
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4102:2709:4213:3316:5617:1718:1620:49
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:4203:2810:4214:3317:5618:1719:1621:49
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:4304:2811:4215:3318:5519:1620:1522:49
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:4405:2912:4216:3319:5520:1621:1423:49
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:4506:3013:4217:3320:5421:1522:1300:50
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:4607:3114:4218:3321:5422:1423:1301:50
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:4708:3115:4219:3322:5323:1400:1202:50
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:4809:3216:4220:3323:5200:1301:1103:50
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:4910:3317:4221:3300:5201:1202:1004:51
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5011:3318:4222:3301:5102:1203:0905:51