اوقات شرعی به افق بار
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی بار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بار

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق بار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:2805:1712:3716:2819:5720:1821:1923:43
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:2906:1813:3717:2820:5721:1822:1900:43
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:2907:1814:3718:2821:5722:1923:1901:43
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:2908:1815:3819:2922:5723:1900:1902:43
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:3009:1916:3820:2923:5700:1901:1903:44
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:3010:1917:3821:2900:5701:1902:1904:44
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:3111:1918:3822:2901:5702:1903:1905:44
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:3112:2019:3923:2902:5703:1904:1906:44
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:3213:2020:3900:3003:5704:1905:1907:45
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:3214:2021:3901:3004:5705:1906:1908:45
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:3315:2122:3902:3005:5706:1907:1909:45
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:3316:2123:3903:3006:5707:1908:1910:45
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:3417:2200:3904:3007:5708:1809:1811:46
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:3518:2201:4005:3008:5709:1810:1812:46
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:3619:2302:4006:3109:5710:1811:1813:46
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:3620:2303:4007:3110:5611:1812:1714:46
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:3721:2404:4008:3111:5612:1713:1715:47
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸20:3822:2505:4009:3112:5613:1714:1616:47
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸21:3923:2506:4010:3113:5614:1715:1617:47
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸22:4000:2607:4111:3114:5515:1616:1518:47
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸23:4101:2608:4112:3115:5516:1617:1519:48
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸00:4202:2709:4113:3116:5417:1518:1420:48
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸01:4303:2810:4114:3117:5418:1519:1421:48
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸02:4404:2811:4115:3118:5419:1520:1322:49
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸03:4505:2912:4116:3119:5320:1421:1223:49
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸04:4606:3013:4117:3120:5321:1322:1100:49
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸05:4707:3014:4118:3121:5222:1323:1101:49
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸06:4808:3115:4119:3122:5123:1200:1002:50
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸07:4909:3216:4120:3123:5100:1201:0903:50
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸08:5010:3317:4221:3100:5001:1102:0804:50
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸09:5111:3318:4222:3101:5002:1003:0705:50