اوقات شرعی به افق بار
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی بار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بار

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی تیر ماه به افق بار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:2905:1712:3716:2819:5720:1821:1923:43
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:2906:1813:3717:2820:5721:1822:1900:43
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:2907:1814:3818:2921:5722:1923:1901:43
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:2908:1815:3819:2922:5723:1900:1902:43
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3009:1916:3820:2923:5700:1901:1903:44
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3010:1917:3821:2900:5701:1902:1904:44
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3111:1918:3822:2901:5702:1903:1905:44
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:3112:2019:3923:2902:5703:1904:1906:44
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:3213:2020:3900:3003:5704:1905:1907:45
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:3214:2121:3901:3004:5705:1906:1908:45
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:3315:2122:3902:3005:5706:1907:1909:45
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:3416:2123:3903:3006:5707:1808:1810:45
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:3417:2200:4004:3007:5708:1809:1811:46
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:3518:2201:4005:3008:5709:1810:1812:46
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:3619:2302:4006:3109:5710:1811:1813:46
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:3720:2403:4007:3110:5611:1812:1714:46
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:3721:2404:4008:3111:5612:1713:1715:47
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:3822:2505:4009:3112:5613:1714:1616:47
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:3923:2506:4110:3113:5514:1715:1617:47
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4000:2607:4111:3114:5515:1616:1518:48
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4101:2708:4112:3115:5516:1617:1519:48
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:4202:2709:4113:3116:5417:1518:1420:48
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:4303:2810:4114:3117:5418:1519:1321:48
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:4404:2811:4115:3118:5319:1420:1322:49
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:4505:2912:4116:3119:5320:1421:1223:49
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:4606:3013:4117:3120:5221:1322:1100:49
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:4707:3114:4118:3121:5222:1323:1001:49
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:4808:3115:4119:3122:5123:1200:1002:50
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:4909:3216:4220:3123:5100:1101:0903:50
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5010:3317:4221:3100:5001:1102:0804:50
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5111:3318:4222:3101:4902:1003:0705:50