اوقات شرعی به افق خلیل آباد
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی خلیل آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خلیل آباد

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی تیر ماه به افق خلیل آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3705:2312:3916:2719:5520:1621:1523:46
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:3706:2313:3917:2720:5521:1622:1500:46
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:3807:2314:3918:2721:5522:1623:1501:46
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:3808:2415:3919:2822:5523:1600:1502:47
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:3809:2416:4020:2823:5500:1601:1503:47
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:3910:2417:4021:2800:5601:1702:1504:47
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:3911:2518:4022:2801:5602:1703:1505:47
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4012:2519:4023:2802:5603:1704:1506:48
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4013:2520:4000:2903:5604:1705:1507:48
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4114:2621:4101:2904:5605:1606:1508:48
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4115:2622:4102:2905:5506:1607:1509:48
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4216:2723:4103:2906:5507:1608:1510:49
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4317:2700:4104:2907:5508:1609:1411:49
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4318:2801:4105:2908:5509:1610:1412:49
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4419:2802:4206:3009:5510:1611:1413:49
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4520:2903:4207:3010:5511:1512:1314:50
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4621:2904:4208:3011:5412:1513:1315:50
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4622:3005:4209:3012:5413:1514:1316:50
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4723:3006:4210:3013:5414:1515:1217:51
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:4800:3107:4211:3014:5415:1416:1218:51
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:4901:3208:4212:3015:5316:1417:1119:51
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5002:3209:4313:3016:5317:1318:1020:51
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5103:3310:4314:3017:5218:1319:1021:52
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5204:3311:4315:3018:5219:1220:0922:52
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5305:3412:4316:3119:5220:1221:0923:52
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5306:3513:4317:3120:5121:1122:0800:52
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5407:3514:4318:3121:5022:1123:0701:52
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5508:3615:4319:3122:5023:1000:0602:53
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5609:3716:4320:3123:4900:1001:0603:53
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5710:3717:4321:3100:4901:0902:0504:53
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5911:3818:4322:3101:4802:0803:0405:53