اوقات شرعی به افق اسفدن
امروز : شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

امروز
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی اسفدن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسفدن

یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۵ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی تیر ماه به افق اسفدن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:3905:2112:3316:1719:4520:0521:0223:42
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:4006:2113:3317:1720:4521:0522:0200:42
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:4007:2214:3318:1821:4522:0523:0201:42
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:4008:2215:3419:1822:4523:0600:0202:43
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:4109:2216:3420:1823:4500:0601:0203:43
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:4110:2317:3421:1800:4501:0602:0204:43
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:4111:2318:3422:1901:4502:0603:0205:43
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:4212:2319:3423:1902:4503:0604:0206:44
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:4213:2420:3500:1903:4504:0605:0207:44
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:4314:2421:3501:1904:4505:0606:0208:44
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:4315:2522:3502:1905:4506:0607:0209:44
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:4416:2523:3503:2006:4507:0508:0210:45
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:4517:2500:3504:2007:4508:0509:0211:45
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:4518:2601:3505:2008:4509:0510:0112:45
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:4619:2602:3606:2009:4510:0511:0113:45
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:4720:2703:3607:2010:4511:0512:0114:46
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:4721:2704:3608:2011:4412:0513:0015:46
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷20:4822:2805:3609:2012:4413:0414:0016:46
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷21:4923:2806:3610:2113:4414:0415:0017:46
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷22:5000:2907:3611:2114:4415:0415:5918:47
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷23:5001:3008:3712:2115:4316:0316:5919:47
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷00:5102:3009:3713:2116:4317:0317:5820:47
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷01:5203:3110:3714:2117:4218:0318:5821:47
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷02:5304:3111:3715:2118:4219:0219:5722:48
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷03:5405:3212:3716:2119:4220:0220:5623:48
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷04:5506:3313:3717:2120:4121:0121:5600:48
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷05:5607:3314:3718:2121:4122:0122:5501:48
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷06:5708:3415:3719:2122:4023:0023:5402:48
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷07:5709:3516:3720:2123:4023:5900:5403:49
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷08:5810:3517:3721:2100:3900:5901:5304:49
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷09:5911:3618:3722:2101:3901:5802:5205:49