اوقات شرعی به افق اسفدن
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:41
اوقات شرعی اسفدن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسفدن

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:42
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:43
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسفدن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5005:2612:2816:1219:2919:4920:4323:39
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4906:2613:2817:1220:3020:5021:4400:39
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4807:2514:2818:1221:3121:5122:4501:39
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4708:2515:2819:1222:3122:5123:4602:39
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4609:2416:2820:1223:3223:5200:4703:39
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4610:2417:2821:1200:3300:5301:4804:39
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4511:2318:2822:1201:3301:5302:4805:39
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4412:2319:2823:1302:3402:5403:4906:39
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4413:2220:2800:1303:3503:5504:5007:39
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4314:2221:2901:1304:3504:5505:5108:39
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4315:2222:2902:1305:3605:5606:5109:39
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4216:2123:2903:1306:3606:5707:5210:39
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:4217:2100:2904:1307:3707:5708:5311:39
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:4118:2101:2905:1408:3808:5809:5412:39
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:4119:2102:2906:1409:3809:5810:5413:39
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:4020:2103:3007:1410:3910:5911:5514:39
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:4021:2004:3008:1411:3911:5912:5615:40
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4022:2005:3009:1412:4013:0013:5616:40
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3923:2006:3010:1413:4014:0014:5717:40
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3900:2007:3011:1514:4115:0115:5718:40
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3901:2008:3012:1515:4116:0116:5819:40
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3902:2009:3113:1516:4117:0217:5820:40
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3903:2010:3114:1517:4218:0218:5921:40
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3904:2011:3115:1518:4219:0319:5922:40
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3905:2012:3116:1619:4320:0321:0023:41
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3906:2013:3217:1620:4321:0322:0000:41
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3907:2014:3218:1621:4322:0423:0101:41
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3908:2015:3219:1622:4423:0400:0102:41
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3909:2116:3220:1723:4400:0401:0103:41
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3910:2117:3221:1700:4401:0502:0104:41
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3911:2118:3322:1701:4402:0503:0205:42