اوقات شرعی به افق بیدخون
امروز : جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
اوقات شرعی بیدخون

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بیدخون

شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:22
پنجشنبه
۴ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:37
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی تیر ماه به افق بیدخون
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3406:0513:0116:3019:5820:1621:0700:16
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3407:0514:0217:3020:5821:1722:0801:16
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3508:0515:0218:3121:5822:1723:0802:16
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3509:0616:0219:3122:5823:1700:0803:17
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3510:0617:0220:3123:5800:1701:0804:17
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3611:0618:0221:3100:5801:1702:0805:17
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3612:0719:0322:3101:5902:1703:0806:17
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3613:0720:0323:3202:5903:1704:0807:17
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3714:0721:0300:3203:5904:1705:0808:18
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3715:0822:0301:3204:5905:1706:0809:18
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3816:0823:0302:3205:5906:1707:0810:18
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3817:0800:0403:3306:5907:1708:0811:18
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3918:0901:0404:3307:5908:1709:0812:19
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3919:0902:0405:3308:5909:1710:0813:19
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4020:1003:0406:3309:5810:1711:0714:19
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4021:1004:0407:3410:5811:1712:0715:19
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4122:1005:0408:3411:5812:1713:0716:19
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4123:1106:0509:3412:5813:1714:0717:20
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:1107:0510:3413:5814:1615:0618:20
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:1208:0511:3514:5815:1616:0619:20
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:1209:0512:3515:5716:1617:0620:20
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:1310:0513:3516:5717:1618:0521:21
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:1311:0514:3517:5718:1519:0522:21
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:1412:0515:3518:5719:1520:0523:21
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:1413:0516:3619:5620:1521:0400:21
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:1514:0517:3620:5621:1422:0401:21
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:1515:0618:3621:5622:1423:0302:21
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:1616:0619:3622:5523:1400:0303:22
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1617:0620:3623:5500:1301:0204:22
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4911:1718:0621:3700:5401:1302:0205:22
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5012:1719:0622:3701:5402:1203:0106:22