اوقات شرعی به افق انارستان
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی انارستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق انارستان

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:41
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی تیر ماه به افق انارستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3406:0613:0416:3420:0120:2021:1200:18
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3507:0614:0417:3421:0221:2022:1201:18
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3508:0715:0418:3422:0222:2123:1202:18
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3509:0716:0419:3523:0223:2100:1203:19
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3610:0717:0520:3500:0200:2101:1204:19
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3611:0718:0521:3501:0201:2102:1205:19
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3612:0819:0522:3502:0202:2103:1206:19
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3713:0820:0523:3603:0203:2104:1207:19
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3714:0821:0500:3604:0204:2105:1208:20
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3815:0922:0601:3605:0205:2106:1209:20
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3816:0923:0602:3606:0206:2107:1210:20
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3817:1000:0603:3707:0207:2108:1211:20
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3918:1001:0604:3708:0208:2109:1212:21
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:4019:1002:0605:3709:0209:2110:1213:21
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:4020:1103:0606:3710:0210:2111:1214:21
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:4121:1104:0707:3811:0211:2112:1115:21
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:4122:1205:0708:3812:0212:2113:1116:22
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4223:1206:0709:3813:0213:2014:1117:22
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4200:1307:0710:3814:0114:2015:1118:22
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4301:1308:0711:3815:0115:2016:1019:22
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4402:1409:0712:3916:0116:2017:1020:22
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4403:1410:0713:3917:0117:1918:1021:23
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4504:1411:0814:3918:0118:1919:0922:23
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4605:1512:0815:3919:0019:1920:0923:23
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:1513:0816:3920:0020:1821:0800:23
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:1614:0817:4021:0021:1822:0801:23
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:1715:0818:4021:5922:1823:0702:24
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:1716:0819:4022:5923:1700:0703:24
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:1817:0820:4023:5800:1701:0604:24
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5011:1818:0821:4000:5801:1602:0605:24
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:1919:0822:4001:5802:1603:0506:24