اوقات شرعی به افق جم
امروز : شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی جم

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جم

یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی تیر ماه به افق جم
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3406:0513:0316:3220:0020:1921:1000:17
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3407:0614:0317:3321:0021:1922:1001:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3508:0615:0318:3322:0022:1923:1002:17
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3509:0616:0319:3323:0023:1900:1003:18
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3510:0617:0320:3300:0000:1901:1004:18
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3611:0718:0421:3301:0101:1902:1105:18
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3612:0719:0422:3402:0102:1903:1106:18
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3613:0720:0423:3403:0103:2004:1107:19
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3714:0821:0400:3404:0104:2005:1108:19
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3715:0822:0401:3405:0105:2006:1109:19
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3816:0823:0502:3506:0106:2007:1010:19
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3817:0900:0503:3507:0107:2008:1011:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3918:0901:0504:3508:0108:1909:1012:20
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3919:1002:0505:3509:0109:1910:1013:20
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:4020:1003:0506:3610:0110:1911:1014:20
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:4021:1104:0607:3611:0011:1912:1015:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:4122:1105:0608:3612:0012:1913:1016:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:4123:1106:0609:3613:0013:1914:0917:21
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4200:1207:0610:3714:0014:1915:0918:21
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4301:1208:0611:3715:0015:1816:0919:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4302:1309:0612:3716:0016:1817:0820:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4403:1310:0613:3716:5917:1818:0821:22
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4504:1411:0714:3717:5918:1819:0822:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4505:1412:0715:3818:5919:1720:0723:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4606:1513:0716:3819:5920:1721:0700:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4707:1514:0717:3820:5821:1722:0601:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4708:1615:0718:3821:5822:1623:0602:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4809:1616:0719:3822:5723:1600:0503:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4910:1717:0720:3923:5700:1501:0504:23
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:1718:0721:3900:5701:1502:0405:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:1819:0722:3901:5602:1403:0406:23