اوقات شرعی به افق شباب
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی شباب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شباب

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق شباب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3106:1313:2517:1020:3720:5821:5500:34
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3207:1414:2618:1021:3821:5822:5501:35
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3208:1415:2619:1022:3822:5823:5502:35
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3209:1416:2620:1123:3823:5800:5503:35
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3310:1517:2621:1100:3800:5801:5504:35
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3311:1518:2622:1101:3801:5902:5505:36
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3412:1519:2723:1102:3802:5903:5506:36
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3413:1620:2700:1203:3803:5904:5507:36
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3414:1621:2701:1204:3804:5905:5508:36
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3515:1622:2702:1205:3805:5806:5509:37
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3616:1723:2703:1206:3806:5807:5510:37
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3617:1700:2804:1207:3807:5808:5511:37
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3718:1801:2805:1208:3808:5809:5512:37
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3719:1802:2806:1309:3809:5810:5413:38
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3820:1903:2807:1310:3810:5811:5414:38
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3921:1904:2808:1311:3711:5812:5415:38
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3922:2005:2909:1312:3712:5713:5316:38
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:4023:2006:2910:1313:3713:5714:5317:39
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4100:2107:2911:1314:3714:5715:5318:39
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4201:2108:2912:1415:3615:5616:5219:39
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4302:2209:2913:1416:3616:5617:5220:39
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4303:2310:2914:1417:3617:5618:5121:40
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4404:2311:2915:1418:3518:5519:5122:40
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4505:2412:2916:1419:3519:5520:5023:40
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4606:2413:3017:1420:3420:5421:4900:40
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4707:2514:3018:1421:3421:5422:4901:40
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4808:2615:3019:1422:3322:5323:4802:41
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4909:2616:3020:1423:3323:5300:4703:41
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:5010:2717:3021:1400:3200:5201:4704:41
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5111:2818:3022:1401:3201:5202:4605:41
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5212:2819:3023:1402:3102:5103:4506:41