اوقات شرعی به افق هیر
امروز : جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی هیر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هیر

شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:14
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:04
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:05
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:06
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق هیر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:5906:3313:1516:5919:5720:1721:0900:28
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:5807:3214:1517:5920:5821:1822:1001:28
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:5608:3015:1418:5921:5922:1923:1202:28
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:5409:2916:1420:0023:0023:2000:1303:27
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:5310:2817:1421:0000:0100:2101:1404:27
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:5111:2618:1422:0001:0201:2202:1505:26
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:5012:2519:1423:0002:0302:2303:1606:26
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:4813:2420:1400:0003:0403:2404:1707:26
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:4614:2321:1301:0104:0504:2505:1908:25
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:4515:2222:1302:0105:0605:2506:2009:25
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:4316:2023:1303:0106:0606:2607:2110:25
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:4217:1900:1304:0107:0707:2708:2211:24
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:4018:1801:1305:0108:0808:2809:2312:24
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:3819:1702:1306:0209:0909:2910:2513:24
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:3720:1603:1307:0210:1010:3011:2614:24
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:3521:1504:1308:0211:1111:3112:2715:23
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:3422:1405:1309:0212:1212:3213:2816:23
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:3223:1306:1210:0213:1313:3314:2917:23
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:3100:1207:1211:0314:1414:3415:3118:22
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:3001:1108:1212:0315:1515:3516:3219:22
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:2802:1009:1213:0316:1616:3617:3320:22
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:2703:0910:1214:0317:1717:3718:3421:22
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:2504:0811:1215:0318:1718:3819:3522:21
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:2405:0712:1216:0419:1819:3920:3723:21
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:2306:0613:1217:0420:1920:4021:3800:21
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:2107:0514:1218:0421:2021:4122:3901:21
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:2008:0415:1219:0422:2122:4223:4002:21
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1909:0316:1220:0423:2223:4300:4103:20
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1810:0317:1221:0500:2300:4401:4204:20
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:1711:0218:1222:0501:2301:4502:4405:20
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:1512:0119:1323:0502:2402:4603:4506:20