اوقات شرعی به افق ایور
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی ایور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایور

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:39
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:40
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ایور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:4905:3312:4216:3319:5220:1321:1023:51
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:4806:3213:4217:3320:5221:1322:1100:50
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:4707:3114:4218:3321:5322:1423:1201:50
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:4608:3115:4219:3322:5423:1500:1302:50
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:4509:3016:4220:3323:5500:1601:1403:50
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:4510:3017:4221:3400:5601:1702:1504:50
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:4411:2918:4322:3401:5602:1703:1605:50
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:4312:2919:4323:3402:5703:1804:1706:50
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:4213:2820:4300:3403:5804:1905:1807:50
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:4114:2821:4301:3404:5805:2006:1908:50
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:4115:2822:4302:3505:5906:2007:2009:50
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:4016:2723:4303:3507:0007:2108:2110:50
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:3917:2700:4304:3508:0008:2209:2211:50
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:3918:2701:4405:3509:0109:2210:2212:50
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:3819:2602:4406:3510:0110:2311:2313:50
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:3820:2603:4407:3611:0211:2412:2414:50
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:3721:2604:4408:3612:0312:2413:2515:50
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:3722:2605:4409:3613:0313:2514:2516:50
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:3723:2606:4510:3614:0414:2515:2617:50
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:3600:2507:4511:3715:0415:2616:2718:50
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:3601:2508:4512:3716:0516:2617:2719:50
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:3602:2509:4513:3717:0517:2718:2820:50
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:3603:2510:4514:3718:0618:2719:2821:51
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:3504:2511:4615:3819:0619:2820:2922:51
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:3505:2512:4616:3820:0620:2821:2923:51
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:3506:2513:4617:3821:0721:2822:3000:51
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:3507:2514:4618:3822:0722:2923:3001:51
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:3508:2615:4619:3823:0723:2900:3002:51
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:3509:2616:4720:3900:0800:2901:3103:52
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:3610:2617:4721:3901:0801:3002:3104:52
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:3611:2618:4722:3902:0802:3003:3105:52