اوقات شرعی به افق محمدیار
امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:27
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی محمدیار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمدیار

دوشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:28
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق محمدیار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1506:4613:2717:1020:0820:2721:1800:41
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:1307:4514:2718:1021:0821:2822:1901:41
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:1208:4415:2619:1022:0922:2923:2102:40
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:1009:4316:2620:1023:1023:3000:2203:40
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0810:4117:2621:1100:1100:3001:2304:40
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0711:4018:2622:1101:1201:3102:2405:39
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0512:3919:2623:1102:1302:3203:2506:39
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸12:0413:3820:2500:1103:1403:3304:2607:39
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸13:0214:3721:2501:1104:1504:3405:2708:38
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸14:0115:3522:2502:1105:1605:3506:2809:38
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5916:3423:2503:1206:1606:3607:3010:38
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5817:3300:2504:1207:1707:3708:3111:37
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5618:3201:2505:1208:1808:3809:3212:37
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5519:3102:2506:1209:1909:3910:3313:37
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:5320:3003:2507:1210:2010:4011:3414:37
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:5221:2904:2508:1211:2111:4112:3515:36
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:5022:2805:2509:1312:2212:4213:3616:36
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4923:2706:2410:1313:2313:4314:3817:36
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4800:2607:2411:1314:2314:4415:3918:35
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4601:2508:2412:1315:2415:4416:4019:35
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:4502:2409:2413:1316:2516:4517:4120:35
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:4403:2310:2414:1317:2617:4618:4221:35
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:4204:2211:2415:1418:2718:4719:4322:35
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:4105:2112:2416:1419:2819:4820:4423:34
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:4006:2013:2417:1420:2920:4921:4500:34
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3907:2014:2418:1421:2921:5022:4701:34
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3708:1915:2419:1422:3022:5123:4802:34
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3609:1816:2420:1423:3123:5200:4903:34
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3510:1717:2421:1500:3200:5301:5004:33
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3411:1718:2422:1501:3301:5302:5105:33
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:3312:1619:2423:1502:3402:5403:5206:33