اوقات شرعی به افق محمدیار
امروز : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی محمدیار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق محمدیار

جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
دوشنبه
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق محمدیار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1513:2517:1520:3420:5521:5300:33
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1514:2518:1521:3521:5622:5401:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1415:2519:1622:3622:5723:5502:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1316:2520:1623:3723:5800:5603:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1317:2521:1600:3700:5801:5704:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1218:2522:1601:3801:5902:5805:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:1219:2523:1602:3903:0003:5906:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:1120:2500:1703:4004:0105:0007:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:1121:2501:1704:4005:0106:0108:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:1022:2602:1705:4106:0207:0209:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:1023:2603:1706:4207:0308:0310:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:1000:2604:1707:4208:0409:0311:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0901:2605:1808:4309:0410:0412:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:0902:2606:1809:4310:0511:0513:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0903:2607:1810:4411:0612:0614:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:0904:2708:1811:4512:0613:0715:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0805:2709:1912:4513:0714:0716:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:0806:2710:1913:4614:0715:0817:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0807:2711:1914:4615:0816:0918:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0808:2712:1915:4716:0817:0919:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0809:2813:1916:4717:0918:1020:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0810:2814:2017:4818:0919:1021:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0811:2815:2018:4819:1020:1122:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0812:2816:2019:4920:1021:1123:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0813:2817:2020:4921:1122:1200:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0814:2918:2121:4922:1123:1201:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0815:2919:2122:5023:1100:1302:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0816:2920:2123:5000:1201:1303:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0817:2921:2100:5001:1202:1304:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0818:2922:2101:5002:1203:1405:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0919:3023:2202:5103:1204:1406:34