اوقات شرعی به افق جوخواه
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی جوخواه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جوخواه

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
اوقات شرعی تیر ماه به افق جوخواه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5105:3312:4516:2919:5720:1721:1423:54
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5106:3313:4517:2920:5721:1722:1400:54
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5107:3314:4518:3021:5722:1723:1401:54
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5208:3415:4519:3022:5723:1800:1402:54
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5209:3416:4620:3023:5700:1801:1503:55
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5310:3417:4621:3000:5701:1802:1504:55
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5311:3518:4622:3101:5702:1803:1505:55
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5312:3519:4623:3102:5703:1804:1406:55
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5413:3520:4600:3103:5704:1805:1407:56
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5414:3621:4701:3104:5705:1806:1408:56
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5515:3622:4702:3105:5706:1807:1409:56
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5616:3723:4703:3206:5707:1808:1410:56
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5617:3700:4704:3207:5708:1709:1411:57
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5718:3801:4705:3208:5709:1710:1412:57
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5719:3802:4806:3209:5710:1711:1313:57
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5820:3903:4807:3210:5711:1712:1314:57
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5921:3904:4808:3211:5612:1713:1315:58
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0022:4005:4809:3312:5613:1614:1216:58
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0023:4006:4810:3313:5614:1615:1217:58
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0100:4107:4811:3314:5615:1616:1118:58
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0201:4108:4812:3315:5516:1517:1119:59
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0302:4209:4913:3316:5517:1518:1020:59
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0403:4310:4914:3317:5518:1519:1021:59
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0504:4311:4915:3318:5419:1420:0922:59
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0505:4412:4916:3319:5420:1421:0900:00
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0606:4413:4917:3320:5321:1322:0801:00
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0707:4514:4918:3321:5322:1323:0702:00
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0808:4615:4919:3322:5223:1200:0703:00
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0909:4616:4920:3323:5200:1101:0604:00
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1010:4717:4921:3300:5101:1102:0505:01
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1111:4818:4922:3301:5102:1003:0406:01